Az első száz év

2021. szeptember 18-án, szombaton rendezte meg a Dunakeszi Református Egyházközség önállósodásának 100. évfordulóján egész napos ünnepségét. 1921. szeptember 15-én hagyta jóvá a Pesti Egyházmegye Közgyűlése anyásítási kérelmünket, erre emlékeztünk e napon. Az ünnepség előkészületei már hetekkel ez előtt elkezdődtek, szombaton reggel 7-re pedig tele volt a templomkert szolgálókkal. Pál Lajos testvérünk időben feltette főni a … [Olvass tovább…]

Terelgető hittantábor

“Figyelj ránk, Izráel pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat!” Zsolt 80,2 A 2021. június 16. és 20. között megrendezett hittantábor várakozásunkon felüli létszámmal indult: 52 gyermek vett részt, akiket 34 lelkiismeretes segítő terelgetett. A négynapos tábor eseményei József története köré épültek. Reggeleinket a napi kulcsszó megismerésével kezdtük, majd mesét hallgattunk, és a Tiszteletes … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Egy éjjeli találkozás

„Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele.” Jn 3,2 Nikodémus felismeri azt, amit írástudóként ésszel felismerhet: Jézus Istentől jött tanító, Isten van vele – ez igaz, de nem elég a megtéréshez. … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Isten hív bennünket és mi meghallhatjuk az Ő hívását

Ez a meghívás azt mondja el, hogy nem azzal kezdődnek a dolgok, amit mi tettünk, jól vagy rosszul. Nem velünk kezdődnek a dolgok, hanem mindig azzal, amit Isten készített el számunkra. Ehhez egy teljes szemléletváltozásra van szükségünk. Tudomásul kell vennünk, hogy Isten az, aki hív, aki gyógyít, aki előbb szeret! A kapernaumi százados a története … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Ült, de nem volt a helyén

“Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyen ülni. Így szólt hozzá: Kövess engem!” Lk 5,27 Lévi nem járkált, nem volt társaságban, hanem mint vámszedő hivatalnok ott ült egyedül a vámszedő helyen. Ez a vámszedő hely (telonion) valószínűleg Nagy Heródes utódállamai határán, esetleg Kapernaumban lehetett, Heródes Antipász és Heródes Fülöp negyedes fejedelmek … [Olvass tovább…]

Új honlap

Kedves Testvérek! Gyülekezetünknek új honlapja lett, ami technikai és tartalmi szempontból is több újítást tartalmaz. Röviden összefoglalva: Teljesen átírtuk a statikus oldalakat, beleértve a rólunk, az életeseményekről, illetve a kapcsolatteremtésről szóló lapokat. Az igehirdetéseket igyekszünk jó hangminőségben felvételről közzétenni, ami nem csak a honlapról, hanem Spotify csatornán is. Ehhez kapcsolódik néhány gondolat az igehirdetésből. valamint … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Az odarohanó gazdag ifjú

“Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Mk 10,17 Nem tudjuk a gazdag ifjú nevét, származását, foglalkozását. Sőt Márk arról sem ír, hogy ez az ember gazdag vagy ifjú lett volna, honnan vesszük ezt? Azt, hogy gazdag vagy előkelő … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Vagy Ádámban, vagy Krisztusban

Jézus találkozása az ördöggel “Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög.” Mt 4,1 Az úgynevezett valóságshow-k tele vannak akadályokkal, próbákkal és kísértésekkel. Azt mutatják be, hogy hírességek vagy hétköznapi emberek hogyan ugranak neki a testi-lelki kihívásoknak, mert a mai kor embere meg akarja mutatni, hogy mennyire erős. Egzotikus tájakon édeni állapotot … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Mit látott meg a halászokban Jézus, hogy tanítványoknak hívta el őket?

Jézus találkozása Zebedeus fiaival „Amikor egy kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban; és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.” Mk 1,19-20 A háló egy olyan ősi eszköz, ami átengedi a lényegtelent, és megfogja a lényegest. A … [Olvass tovább…]