Gyülekezeti kórus alakul!

„Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében!”(Zsolt 149,1) Szeretettel várunk alakuló gyülekezeti kórusunkba!Első megbeszélés: 2023. január 22. vasárnap 11:00 (Istentisztelet után.) Kórusvezető: Bojtor Noémi

Női elvonulás, március 17-18

Női elvonulást szervezünk március 17-18-án Kismaroson. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Célunk az, hogy Isten előtt állva, közösen elcsendesedve megláthassuk Isten akaratát az életünkben. Mindannyian megtapasztaltuk már, hogy Időnként ki kell szakadnunk a mindennapok sodrásából, meg kell találnunk újra a helyünket, küldetésünket. Ezt a találkozást segíti a csend, a természet és a testvéri közösség. Álljunk együtt … [Olvass tovább…]

Igehirdetés 2023.01.22.

Hogy mondhattok ilyen közmondást Izráel földjéről: Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle?!

Igehirdetés 2023.01.15.

Miért kellett kitölteni a vizet az átváltozáshoz? Miért nem akarta ezt a csodát Jézus közvetlenül a vízzel megtenni? “Jézus így szólt hozzájuk: Töltsétek meg a vedreket vízzel! És megtöltötték színültig.” Jn 2,7 Forrás: https://olgabakhtina.com/painting/wedding-in-cana-turning-water-into-wine/wedding-in-cana/  

Igehirdetés 2023.01.08.

Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuél leánya, Ásér törzséből. Igen idős volt; csak hét évig élt férjével hajadonkora után, és nyolcvannégy éves özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában is megjelent, hálát adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását.

Szenteste 2022

János evangélista írja: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” Jn 1,14 Megszületett. A folyamat jobban fájt, mint képzelte, először találkozott közvetlenül az emberi test szenvedésével, s mert az volt, aki, a kín érzékelésekor azonnal az anyjára gondolt, hogy annak mi juthatott … [Olvass tovább…]

Igehirdetés 2023.01.01.

12Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. 13Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.

Igehirdetés 2022.12.26.

34Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak 35– a te lelkedet is éles kard járja majd át –, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata.

Igehirdetés 2022.12.25.

8Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk.

Énekek 2022.12.24. Szenteste

Krisztus Urunknak. Szöveg: Pécseli Király I., Csurgai graduál, 1630 körül | dallam: Debrecen, 1774 1. Száraz földből virág nyílik,sötétségből fény tündöklik./: Érezzétek, lássátok,így szeret minket az Úr. :/ 2. Nékünk Megváltó született,értünk Isten emberré lett./: Érezzétek, lássátok,így szeret minket az Úr. :/ 3. Adta magát ajándékul,engesztelő áldozatul./: Érezzétek, lássátok,így szeret minket az Úr. :/ 4. … [Olvass tovább…]