Igehirdetés 2024.06.02.

31Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. 32Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.

Igehirdetés 2024.05.26.

3Ezt harsogták egymásnak felváltva: Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet!

Igehirdetés 2024.04.21.

19Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik: Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam: Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem?

Pünkösdi fuvallat 2024

Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. (ApCsel 2,2) A huzat egy épületben két nyílás (ajtó/ablak) szembenyitásakor keletkező fuvallat. Nem látod a fuvallatot, de látod a hatását, ahogyan egy függönyt mozgat a szél. Krisztus feltámadt a halálból, kinyitotta a sírt. Ez az egyik nyílás. Kinyílik-e a másik … [Olvass tovább…]

A kegyelem jogi természetéről

A református egyházon belüli diskurzus inkább a kegyelem teológiai értelmezését vizsgálja, jóllehet, az úgynevezett „kegyelmi-ügy”, az egyébként igen fontos morális aspektusok mellett, elsődlegesen közjogi, büntetőjogi jellegű probléma. A teológiai szempontok előtérbe helyezése teljességgel érthető, sőt, helyeselhető is, hiszen az ügy egyik fő érintettje egyházunk zsinatának (volt) lelkészi elnöke, püspök és lelkipásztor. Így nyilvánvalóan nem mellőzhető … [Olvass tovább…]