Konfirmáció jelentkezés 2024 (fiataloknak)

Ennek az elektronikus űrlapnak a segítségével jelentkezhet a 2023-ban elinduló konfirmációi felkészítőre, amelyet 7-8. osztályos fiataloknak indítunk 2023. októberétől. A felnőtt konfirmációs felkészítőt 2024. elején indítjuk. A fiatalokkal (7-8.o.) heti rendszerességgel találkozunk, a korábbi gyakorlat szerint csütörtökön 17 órakor a Kálvin János u. 7-ben. Első találkozó: 2023. szeptember 28. 17:00. (VÁLTOZOTT!) Szeretettel várunk minden konfirmációra … [Olvass tovább…]

Igehirdetés 2023.09.10.

14Sámson ezt mondta nekik: Étel jött az evőből, édes jött az erősből. De nem tudták megfejteni a találós kérdést három napon át.

Presbiterválasztás 2023

Egyházunk törvényének értelmében idén presbiterválasztásra kerül sor, ahol a 2024-2030 időszakra 16 presbitert és 4 pótpresbitert, valamint főgondnokot választunk. A Választási Bizottság tagjai: Harcsa Árpád, Pfalzer Károlyné, Siptár Imréné, Torma Edit, Kodácsy Tamás. Minden választói névjegyzékben szereplő egyháztag jelölhető a presbiteri tisztségre. Jelöléseket 2023. szeptember 23-ig várunk az alábbi jelölőlap kitöltésével. Javaslatot a választói névjegyzékben … [Olvass tovább…]

Bálint csoportok hitoktatók számára

Ebben a tanévben is szeretettel hívjuk az érdeklődő hitoktatókat, pedagógusokat Bálint csoportjainkra! Kiknek ajánljuk? – hitoktatóknak – gyülekezetben gyermekek között szolgálóknak – keresztény életvilel iránt elkötelezett pedagógusoknak. A csoportokban a mindennapi munka során felmerülő, érzelmileg megterhelő történeteinket oszthatjuk meg egymással támogató légkörben, egymásra, magunkra és Istentől kapott küldetésünkre figyelve. A csoportot Erdélyi Kamilla (mentálhigiénés szakember, … [Olvass tovább…]

Igehirdetés 2023.09.03.

1Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

Igehirdetés 2023.08.27.

16Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag.

Igehirdetés 2023.08.20.

9Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, azután vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak.

Igehirdetés 2023.08.13.

7Miután az ÚR mindezeket elmondta Jóbnak, így szólt az ÚR a témáni Elífázhoz: Haragra indultam ellened és két barátod ellen, mert nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint Jób, az én szolgám.

Igehirdetés 2023.08.06.

9Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket: 10ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok.