A kegyelem jogi természetéről

A református egyházon belüli diskurzus inkább a kegyelem teológiai értelmezését vizsgálja, jóllehet, az úgynevezett „kegyelmi-ügy”, az egyébként igen fontos morális aspektusok mellett, elsődlegesen közjogi, büntetőjogi jellegű probléma. A teológiai szempontok előtérbe helyezése teljességgel érthető, sőt, helyeselhető is, hiszen az ügy egyik fő érintettje egyházunk zsinatának (volt) lelkészi elnöke, püspök és lelkipásztor. Így nyilvánvalóan nem mellőzhető … [Olvass tovább…]

Balog Miklós: Dunakeszin élni a legjobb dolog

Balog Miklós gyülekezetünk főgondnoka Dunakeszi Város díszpolgára lett. Vele készített interjút a Dunakeszi Post. Isten áldja meg Balog Miklós életét, családját és szolgálatát! Dunakeszi város díszpolgára kitüntető címet vehetett át április 13-án Balog Miklós vállalkozó. Az új díszpolgár nemcsak kiváló szakember, hanem lokálpatrióta is, aki szerint Dunakeszin élni az egyik legjobb dolog.  Tősgyökeres dunakeszi lakos? … [Olvass tovább…]

Igehirdetés 2024.04.14.

11Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. 12Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és szétkergeti őket.

Igehirdetés 2024.04.07.

22Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket! 23Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.

Igehirdetés 2024.04.01. Húsvéthétfő

17Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó 18és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.

Igehirdetés 2024.03.31. Húsvétvasárnap

3Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. 4Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előrefutott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz.