A kegyelem jogi természetéről

A református egyházon belüli diskurzus inkább a kegyelem teológiai értelmezését vizsgálja, jóllehet, az úgynevezett „kegyelmi-ügy”, az egyébként igen fontos morális aspektusok mellett, elsődlegesen közjogi, büntetőjogi jellegű probléma. A teológiai szempontok előtérbe helyezése teljességgel érthető, sőt, helyeselhető is, hiszen az ügy egyik fő érintettje egyházunk zsinatának (volt) lelkészi elnöke, püspök és lelkipásztor. Így nyilvánvalóan nem mellőzhető … [Olvass tovább…]

Kegyelmet csak egy vétkesnek lehet adni

Hipólito Yrigoyen (1852–1933) az argentin politikai élet kiemelkedő alakja volt, kétszer töltötte be az elnöki hivatalt, először 1916-tól 1922-ig, majd újra 1928-tól 1930-ig, amikor egy katonai puccs következtében eltávolították. Mint az első demokratikusan megválasztott elnök, Yrigoyen jelentős társadalmi reformokat vezetett be, törekedve a szegények helyzetének javítására és az oktatás fejlesztésére. Bár kormányzata idején számos kihívással … [Olvass tovább…]

A kilencvenöt tétel kilenc kérdése

A valószínű hagyomány szerint 1517. október 31-én Luther Márton ágostonrendi szerzetes közzétette és akadémiai vitára bocsátotta téziseit. A 95 tétel egy összefüggő gondolatsor, van úgy, hogy több tétel alkot egy mondatot. Elolvasásakor inkább egy mély, belső indíttatásból leírt gondolatmenettel találkozunk, ami még nem forrt ki igazán, néhol ismétli is magát. Luther Márton fél évvel később … [Olvass tovább…]

Hol laksz?

A magyarországi keresztyének 2021-ben szeptember 26. és október 3. között ünneplik a teremtés hetét – a kezdeményezéssel a teremtett világ védelmének és az emberi felelősségvállalás fontosságára hívják fel a figyelmet 2009 óta, immár tizenhárom éve. Idén a nemzetközi teremtés ünnepének témája: „Otthon mindenkinek? Isten oikoszának megújítása”, amelyhez a magyarországi hívők is csatlakoztak. A negyedik evangélista … [Olvass tovább…]