Hittan

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! A Dunakeszi Református Egyházközség a református hittant folytató diákjainkat és az újonnan csatlakozókat is nagy szeretettel várja a következő tanévben.

Könnyű hozzánk kapcsolódni, mert Dunakeszi iskoláiban minden évfolyamon, de az óvodákban is van hittancsoportunk. Évek óta több mint 500 gyerek jár református hittanra, 60-nál is több csoportban. A református hittan népszerűségét ajándéknak tartjuk, amiért hálásak vagyunk, és amit meg is szeretnénk szolgálni. Nagyon fontos nekünk, hogy az evangéliumi jóhírt ne poros hangulatban, hanem élő hittel, mai nyelven és személyes lelkesedéssel adjuk át a gyerekeknek. A hittanóra különleges alkalom, mai szóval mentálhigiénés foglalkozás is. Magukról is sokat tudhatnak meg a diákjaink, és arról, hogy milyen fontos végiggondolni az alapokat, amikre az életünket építjük. Beavatjuk őket keresztyén etikába és saját nyelvükön ismerkedhetnek meg a Bibliával, a hittételeinkkel is. Hétköznapi kérdések állnak az gondos országos tananyagfejlesztéssel kialakított és személyes odafigyeléssel tartott órák középpontjában. A hittan többet ad etikai ismereteknél. Megőrzendő, fejlesztendő világszemléletbe avatja be a gyerekeket, és gyermekközösséget is épít, tanulmányi kirándulásokkal, nyári táborokkal. Meghívásként tekintünk rá, aminek nem feltétele, hanem gyümölcse lehet a keresztyén, református elkötelezettség. Gyülekezetünk a szerény lehetőségeivel külön figyelmet fordít és kiegészítő anyagi támogatást is ad a közegyházi és állami szerepvállaláshoz. Április közepén van a hittannal kapcsolatos szülői nyilatkozat megtételének határideje az iskolákban. Kérjük, hogy ne feledjék a református hittant megadni. Az óvodákban ősszel lesz lehetőség a csoporthoz csatlakozást megerősíteni.    

Áldást és békességet kívánunk mindannyiunk életére, a gyerekek tanulmányaira! Dunakeszi Református Egyházközség

Print Friendly, PDF & Email