Igehirdetés: Miért hagyná ott a pásztor a 99 juhot?

→ Igehirdetések
Dátum:2022-01-30Igehirdető:Kodácsy Tamás
Textus:Mt 18,12-14Lekció:Zsolt 23. Mt 18,12-14

„Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.” Mt 18,12-14

Nem Jézus az első, aki használja az elveszett juh képét: „A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk.” Ez 34,4 „Bolyongok, mint az eltévedt juh. Keresd meg szolgádat, hiszen nem feledkeztem meg parancsolataidról.” Zsolt 119,176; Jer 23, Ézs 53
Jézus példázatában az a több, hogy itt egy bárány kóborol el, és azt keresik meg!
Mit gondoltok? Megéri egyért otthagyni a kilencvenkilencet? Racionálisan nem igazán. Ott kell hagyni, amit elveszett, ami eltűnt!
Ma a selejt kultúrája a népszerű, mindent le kell selejtezni, és újat, jobbat találni. Az emberekkel is ezt tesszük, ahogyan Ferenc pápa írja: „Ezek a problémák szorosan kapcsolódnak a selejtezés kultúrájához, amely egyaránt érinti a kirekesztett embereket és a gyorsan hulladékká váló dolgokat.” LS 22.
Isten nem mondd le senkiről. Sőt, Jézus az elveszettekért jött, azokért, akik kétségbeestek, akik reménytelenek, akik kilátástalanok. A magabiztosakat nem tudja megtalálni. Íme, a 99 juh utána meg sem jelenik, de az egy megtaláltnak jobban örül!
„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” Lk 19,10

Print Friendly, PDF & Email