Imádságok

Az imádság Istennel való legközvetlenebb beszélgetés, amelyben nyitunk felé, és engedjük, hogy hasson életünkre. Nem az imádság tartalma vagy stílusa fontos elsősorban, hanem az, ami “benne” van.

“Az imádság meghallgattatik a maga rejtett tartalma szerint, ami nem más, mint a létezés egy töredékének feltétlen rábízása Istenre. Mindig ez a rejtett tartalom a döntő. Ez az az elem a szituációban, amit Isten irányt adó teremtőisége felhasznál. Minden komoly imádságban erő van, de nem a benne kifejezett vágyak izzása miatt, hanem ama hit miatt, amivel az imádkozó bízik Isten irányt adó teremtőiségében – ez a hit alakítja át a létezési szituációt.” (Paul Tillich)

Kérjük, vigyétek az Úr elé ezeket az ügyeinket:
Hálát adunk azért, mert 100 éven keresztül megtartotta Isten egyházközségünket. Könyörögjünk gyülekezetünk lelki életéért, megújulásáért!
Hálát adunk azért, mert több mint 500 hittanos gyermeket taníthatunk az iskolákban! Könyörögjünk azért, hogy szívük megnyíljon, és családjk eljusson a gyülekezet közösségébe!

Itt olvashatjuk gyülekezetünk első lelkipásztorának, Kirner A. Bertalan imádságait, amelyet azI. világháborúben írt Hősök imádkozzunk címmel.  

Imádságaink:

→ Imádságok

Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? (Zsolt.27,1)

Mi ez a rettegés a gyomromban, idegesség minden izmomban? Rettegve félek, hogy legjobb indulattal gondolt cselekedetem lesz a vesztére annak, akinek segíteni szeretnék. Mennyi hibát elkövetek, olyanokat is, amiket már számtalanszor megbántam. Minden egyéb alkalomnál inkább szükségem van a segítségedre, Uram! Bocsásd meg, hogy mégse mindig beszélem meg Veled elsőként tanácstalanságomat, kétségbeeséseimet vagy dühömet. Sokkal kevesebbet teszek, mint amennyit kellene vagy lehetne. Te azonban mégis megoldod a megoldhatatlant, és kiutat támasztasz a problémákból. Legyőzöd lustaságomat az éjszakai felkeléskor, segítő kezeket küldesz, amikor nem is remélem; beosztod az időmet, hogy felesleges dolgokkal ne foglalkozzam. Látom, hogy eddigi munkáim és tanulmányaim mennyi készséggel ajándékoztak meg, amiket most használhatok. Köszönöm, hogy az interneten utánanézhetek annak, amit nem tudok; hogy eddigi tévedéseim kijavíthatóak voltak. Hálás vagyok, hogy Dunakeszin élek, ahol a számos bolt számomra is elérhető a szűkös időkeretben is. Csodálkozva fedezem fel, hogy engem, akinek nem született gyermeke, megajándékoztál egy olyan helyzettel, amikor édesanyámról gondoskodhatok úgy, mintha kisgyermek lenne. Köszönöm, hogy a szorosabb együttlét által kapcsolatunk egymással, és egyúttal Veled is, új szintre juthat. A szenvedés értelmének kicsi kulcslyukán bepillanthatunk mennyei titkaidba. Magasztallak Téged, hogy hogy hiányosságainkon, bűneinken és nyomorúságainkon át juttatsz bennünket közelebb teremtett világod, szereteted és áldozatod mérhetetlen nagyságához.
Print Friendly, PDF & Email

2017-04-02 Torma EditBeteget ápoló imája
Ima a mezőn sétálva

Print Friendly, PDF & Email