Igehirdetés 2023.12.26.

1Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 2és ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. 3Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. 4Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és … [Olvass tovább…]

Igehirdetés 2023.12.25.

14Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. 15Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: „Egyiptomból hívtam el a fiamat.”

Énekek 2023.12.24. Szenteste

Krisztus Urunknak. Szöveg: Pécseli Király I., Csurgai graduál, 1630 körül | dallam: Debrecen, 1774 Csendes éj – Dallam: F. Gruber (1787–1863) Első versszakot a kórus énekli, a többit az egész gyülekezet! 2. Csendes éj! Szentséges éj! Angyalok hangja kél, Halld a mennyei halleluját, Szerte zengi e drága szavát. Krisztus megszületett! Krisztus megszületett! 3. Csendes éj! … [Olvass tovább…]

Segítség a gyászban

Mikor elhagytak,Mikor a lelkem roskadozva vittem,Csöndesen és váratlanulÁtölelt az Isten. Ady Endre Szeretettel várjuk mindazokat, akik a közelmúltban vagy régebben vesztették el szeretteiket. Akiknek segítség lehet, ha fájdalmukat, bánatukat van kivel megosztani A GYÁSZOLÓK SORSTÁRS CSOPORTJÁBAN, ahol együtt keressük a továbblépés lehetőségeit. A találkozások helyszíne: Dunakeszi, Kálvin János u.7. Időpontja: Kéthetente pénteken 18-20 óra között, … [Olvass tovább…]

Igehirdetés 2023.12.10.

62Ekkor intettek az apjának, hogy milyen nevet akar neki adni. 63Ő pedig egy írótáblát kért, és ezt írta rá: János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak.