Énekek 2022.12.24. Szenteste

Krisztus Urunknak. Szöveg: Pécseli Király I., Csurgai graduál, 1630 körül | dallam: Debrecen, 1774

D_401_Krisztus.jpg
1. Krisztus Urunknak áldott születésén,
Angyali verset mondjunk szent ünnepén,
Mely Betlehemnek mezejében régen / Zengett ekképpen:
2. A magasságban dicsőség Istennek,
Békesség légyen földön embereknek,
És jóakarat mindenféle népnek / És nemzetségnek!
3. A nemes Betlehemnek városába’
Gyermek született szűztől e világra,
Örömet hozott Ádám árváira, / Maradékira.
4. Eljött már, akit a szent atyák vártak,
A szent királyok akit óhajtottak,
Kiről jövendőt próféták mondottak, / Nyilván szólottak.
5. Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk,
Általa vagyon bűnünkből váltságunk,
A mennyországban örökös lakásunk, / Boldogulásunk.
6. Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,
Hála legyen született Jézusunknak,
És Szentléleknek, mi vigasztalónknak, / Bölcs oktatónknak!
7. Ó, örök Isten, dicső Szentháromság,
Szálljon mireánk mennyei vigasság,
Távozzék tőlünk minden szomorúság, / Légyen vidámság!

A sötétség szűnni kezd már. Szöveg: Pálhegyi D. | dallam: karácsonyi kolinda
D_391_asötétség.jpgAz A 1. A sötétség szűnni kezd már,
Az a csillag eljő hozzánk,
Véget ér a gyász, a sóhajtás.
2. Ahol az a csillag kigyúl,
A többi mind elhalványul,
Őelőtte minden térdre hull.
3. Ahol annak fénye árad,
A halálból élet támad,
A gonosznak híre sem marad.
4. Ébredj föl hát, aki alszol,
Támadjál föl a halálból,
S fölragyog majd néked a Krisztus.

Tied a dicsőség
Tied a dicsőség
Király vagy
Száraz földből virág nyílik

Száraz földből virág nyílik
1. Száraz földből virág nyílik,
sötétségből fény tündöklik.
/: Érezzétek, lássátok,
így szeret minket az Úr. :/

2. Nékünk Megváltó született,
értünk Isten emberré lett.
/: Érezzétek, lássátok,
így szeret minket az Úr. :/

3. Adta magát ajándékul,
engesztelő áldozatul.
/: Érezzétek, lássátok,
így szeret minket az Úr. :/

4. Békességünk drága bére:
megtört teste, kifolyt vére.
/: Érezzétek, lássátok,
így szeret minket az Úr. :/

Dicsőség mennyben az Istennek. Szöveg: Simon J., 1931 | dallam: Eger, 1855

D_419_dicsőség.jpg

  1. Dicsőség mennyben az Istennek! / Dicsőség mennyben az Istennek! / Az angyali seregek vígan így énekelnek: / Dicsőség, dicsőség Istennek!
  2. Békesség földön az embernek! / Békesség földön az embernek! / Kit az igaz szeretet a Jézushoz elvezet, / Békesség, békesség embernek!
  3. Dicsérjük a szent angyalokkal, / Imádjuk a hű pásztorokkal! / Az isteni Gyermeket, ki minket így szeretett, / Dicsérjük, imádjuk és áldjuk!
  4. Ó, Jézus! Ne vess meg bennünket, / Hallgasd meg buzgó kérésünket! / Jászolodnál fogadjuk, hogy a vétket elhagyjuk, / Ó, Jézus, ne vess meg: hallgass meg!
  5. Dicsőség az örök Atyának / És értünk született Fiának, / Mindkettő Szentlelkének, áldások kútfejének: / Dicsőség, dicsőség Istennek!
Print Friendly, PDF & Email

A kommentelés lezárva, de ezzel a linkkel hivatkozhatsz az oldalra.