Búcsú

„Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.” 1Thessz 4,13

Pourquoi Jésus est-il ressuscité ? - Église Baptiste Montbéliard

Nagyon nehéz szembenézni a halállal, ezzel az utolsó és végső földi „Nem”-mel. Akármit is teszünk, ez pusztít, mar, üt, emészt. Ezt a „Nem”-et csak egy nagyobb „Igen” tudja legyőzni, amit Isten Jézus Krisztus feltámadásában mondott ki. Az Ő feltámadása ad nekünk hitet és reményt abban, hogy elvesztett szerettünket Isten fel fogja támasztani, és a múltkori találkozásunk vele nem az utolsó találkozásunk volt. A feltámadás örökérvényű igéi minden temetésen elhangoznak, ami a kétségbeesésben reményt ad. Más hitet és reményt nem hirdethetünk, de ezt Krisztus húsvéti győzelmének erejével tesszük.

Egyházközségünknek nincs saját temetkezési helye, a búcsúk a városi temetőben történnek. Ezért a temetési szolgálat mindig előzetes egyeztetést igényel, amelyet a temetkezési vállalatnál kell kezdeményezni. A temetési szolgálatnak egyházközségünkben megszabott díja van (stóla): 30.000 Ft. Az előkészítő megbeszélésre kérjük, hogy lehetőség szerint legalább ketten jöjjenek, hozzák magukkal az elhunyt halotti bizonyítványát, adatait, és életútjának rövid összefoglalását.

Print Friendly, PDF & Email