Lelkész

(Dr habil) Kodácsy Tamás (1975), református lelkész és programozó matematikus vagyok. Gyermekkoromtól kezdve keresztyén közösséghez tartozok, a kecskeméti református gyülekezetben nőttem fel. Gimnáziumi éveim elején elsősorban a reál tárgyak foglalkoztattak (matematika, számítástechnika). Elhívásom nem csak egy igei üzenet megértése volt, hanem elkezdtek érdekelni a humán tantárgyak is, elsősorban a történelem. Azóta intenzíven foglalkoztat mindaz, ami megismerhető és ami megismerhetetlen, ami az első és ami a huszonegyedik században történt. A vallás és természettudomány kapcsolata különösen érdekel, amely egyrészt hitbeli kérdésekben, másrészt a teremtésvédelemben csúcsosodik ki. A teológia és a matematika közös abban, hogy mindkettő képes könnyedén elrugaszkodni a valóságtól, pedig egy világban élünk, amelyet Isten teremtett és amelybe emberként el is jött. Ennek az egyetlen világnak a sokszínűségére nap mint nap rácsodálkozok, és mindig örömmel tölt el, amikor gyönyörűségében egy önmagán túlra mutató célt fedezhetek fel, ahogyan Kálvin János megfogalmazta: Isten dicsőítését.

Teológiai és informatikai tanulmányaim elvégzése után a Debrecen-Nagyerdői gyülekezetben voltam segédlelkész, 2000-ben szenteltek fel református lelkésznek, rendszeres teológiát tanítottam a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen (DRHE 2000-2004). Majd a Károli Gáspár Református Egyetemen (KRE) önálló egyetemi lelkészként (2004–2014), utána 2014-2020 között beosztott lelkészként a Dunakeszi Református Egyházközségben szolgáltam. 2018-tól a KRE ETKI Teremtésvédelmi Műhelyében vagyok műhelyvezető tudományos főmunkatárs. Zürichben és Oxfordban voltam ösztöndíjas hallgató, Edinburghban vendégkutató. 2006-ban védtem meg doktori dolgozatomat a kozmológiai antropikus elvek teológiai vizsgálatából, majd habilitációs dolgozatomat (EHE, 2014) az Ige és igehirdetés kapcsolatából írtam. Számos cikkem és tanulmányom jelent meg vallás és természettudomány, teremtésvédelem, dogmatika és etika témákban. Több hazai és nemzetközi szervezetben is dolgoztam vezetőként vagy delegált szakértőként.

2008 óta Gödön élünk, feleségem Dr. Kodácsy-Simon Eszter evangélikus teológus és hittanár, matematika-fizika tanár. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógiai Tanszékén tanszékvezető egyetemi docens. Három iskolás gyermekünk van: Anna, Máté, és Dávid.

Fontosnak tartom családi protestáns örökségemet is, amely emlékeztet arra, hogy őseink mennyit tettek azért, hogy Isten Igéje még mindig szólhat a református egyházban.

Édesapám Dr Kodácsy János hosszú időn át presbiter és iskolagondnok volt Kecskeméten, nagyapám Kodácsi János református lelkész volt Nyírgelse, Nyíribrony, Békésszentandrás, és Nagykőrös gyülekezeteiben. Apai nagymamám Hetey Ilona, régi magyar család sarja, akik 1552-ben tértek át református hitre. Közöttük több református lelkész, presbiter és gondnok volt, például Hetey Sándor nyíradonyi lelkész (1907-1950), aki 1937-ben azt vésette a nyíradonyi harangra: „Többet tegyetek egyházunkért, mint mi, ma élők!”

Édesanyám Pokomándy Zsuzsanna a Kecskeméti Református Kollégium Internátusának nyugalmazott igazgatója. Ükapám Dobay Sándor tanár, a Máramarosszigeti Református Líceum igazgatója volt, aki bátor kiállásával 1914-ben megmentette a várost az orosz betöréskor. Szépanyám Kovács Károlyné Szimonidész Anna egy régi evangélikus családdal köt össze, akik között gályarab is volt (Szimondész János). Feladatomnak tartom nagy-nagynéném férjének, néhai ifj Dr Bartók György református teológiai professzor és filozófus szellemi örökségének ápolását, aki Dr Bartók György erdélyi püspök fiaként, Dr Ravasz László püspök sógoraként kitartott elvei mellett, és a vészterhes időkben sem lett részese az „írástudók árulásának”.

Kodácsy Tamás

Print Friendly, PDF & Email