Konfirmáció

„Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére.” Róm 1,16

A konfirmáció megerősítést jelent, amellyel megerősítjük a keresztségben kapott szövetségünket Istennel. Ez a fiatalok számára egyben felnőtt gyülekezeti taggá válást és az első úrvacsoravételt is jelenti. A konfirmációt felkészítő sorozat előzi meg (konfirmáció órák), amelynek során hitünk alapelveivel ismerkedünk meg. Ezt a felkészítő sorozatot egy nyilvános konfirmációs vizsga zárja le. Gyülekezetünkben rendszerint pünkösdkor kerül sor a konfirmációra. Ha valaki nem volt gyermekként megkeresztelve, akkor ezen az alkalmon történik a felnőttkeresztség is.

Fiatalok számára 7-8. osztályos korban egy tanéves időtartamú felkészítőt szervezünk, amely ősztől indul és pünkösdig tart. Idősebb felnőttek számára januárban indul a felkészítő, és ugyanúgy pünkösdkor kerül sor a konfirmációra.

Print Friendly, PDF & Email