Keresztelő

A keresztség egyszeri sákramentum, amelyet Jézus Krisztus szerzett, amikor ezt mondta:

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,19-20.)

A keresztségben Jézus Krisztus váltsága lesz nyilvánvalóvá. Ő meghalt és feltámadt értünk, beleértve kicsiket, nagyokat, bizonyosakat és bizonytalanokat, közelieket és távoliakat. Ezzel Isten igent mondott ránk, és szövetségét kínálja számunkra, és azt ígéri, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig.

Ebbe a szövetségbe a kisgyermekek is beletartoznak, ezért gyermekeket és felnőtteket egyaránt keresztelünk.

Ha gyermeket (10 éves korig) keresztelünk, akkor a szülőkkel egy vasárnapi istentisztelet után találkozva megbeszéljük a keresztelés időpontját, és az előkészítő beszélgetést, ami gyakran egyben családlátogatás is. Ezen lehetőleg a keresztszülők is vegyenek részt. A keresztelésre a gyülekezet közösségében, vasárnapi istentiszteleten kerül sor. Egy istentiszteleten általában egy gyermeket keresztelünk, így az ott elhangzó igehirdetés személyesebb, és a családhoz, gyermekhez kapcsolódik.

A keresztség során elfogadjuk, hogy Isten Krisztusban elfogad minket. Ennek kifejezése az, hogy a szülők és keresztszülők az istentiszteleten nyilvánosan, Isten és a gyülekezet előtt

  • megvallják hitüket az Apostoli Hitvallás elmondásával, és
  • fogadalom keretében kinyilvánítják keresztelési szándékukat és akaratukat.

A keresztszülők értelemszerűen meg vannak keresztelve. Mivel a keresztyén felekezetek keresztségét elfogadjuk, ezért nem feltétel, hogy református felekezetűek legyenek.

A keresztelésnek nincs díja, adományokat köszönettel elfogadunk. A keresztelőre a családtól egy úrasztali virágcsokrot (amilyen az édesanya kedves virága), valamint az istentisztelet utáni beszélgetéshez egy tál süteményt kérünk, amelyekről gondoskodni nem kötelezettség, de örömmel vesszük.

10 éves kor fölött a konfirmációval együtt keresztelünk, amely 8. osztályos korban történik.

A gyermekkeresztségkor a szülők és keresztszülők fogadalmat tesznek két kérdésre válaszolva, melynek szövege a következő.

  1. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjuk.
  2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ígérjük és fogadjuk.

Ha felvette a lelkipásztorral a kapcsolatot, akkor kérem itt töltse ki az adatlapot!

Print Friendly, PDF & Email