Házasságkötés

“Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.” 1Móz 2,24

hazassagkotes

A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.

A házasságkötés a magyar törvények szerint anyakönyvvezető előtt történik, templomunkban ennek a megáldására kerül sor. A templomi esküvőt jegyesoktatás előzi meg egy beszélgetés keretében, amelyre kérjük, hogy az esküvő előtt időben jelentkezzenek be. A templom diszkrét feldíszítésére is van lehetőség, amelynek elkészítéséről és eltávolításáról a házasulandó pár családja vagy barátai gondoskodnak. A templomi esküvőnek önmagában nincs díja, de adományokat köszönettel elfogadunk. Ha igénylik, akkor kántori szolgálatot külön díjazásért tudunk biztosítani.

A templomi esküvőn a pár fogadalmat tesz, melynek a szövege a következő.

Én … esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy [menyasszony/vőlegény neve]-t, akinek most Isten színe előtt  kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt (megyek hozzá), Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője (segítőtársa) leszek. Isten engem ebben megsegítsen. Ámen. (A zárójeles részek a menyasszony eskütételére vonatkoznak.)

Print Friendly, PDF & Email