Buborékban élni

„Szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.” (ApCsel 1,9)

2023. május 18-án együtt ünnepeltük a mennybemenetelt a dunakeszi evangélikus templomban. Húsvét után negyven nappal Jézus a tanítványai szeme láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. A Szentírás nem részletezi, hogyan emelkedett fel, sokkal inkább úgy írja le a mennybemenetelt, mint akit beborított a pára, mintha ködben köddé vált volna. A felhőben lét az ószövetségi pusztai vándorlás során Isten valóságos jelenlétét idézi. Felhőben vezette az Úr a népét (4Móz 9,17), a szövetségkötéskor felhő szállt a Sínai-hegyre (2Móz 24,16), és felhő töltötte be a szent sátrat és a templomot is, amikor Isten jelen volt. A mennybemenetel felhője nem Isten távozását, hanem közelségét jelenti.

Amikor valaki kizárja a külvilágot, és védi valamilyen külső erő, azt mondjuk rá, hogy buborékban él. Mintha a buborék meg tudna védeni mindentől. Pedig a buborék egy nagyon törékeny fizikai alakzat, különösen ha szappanbuborékról van szó. A buborékot egy vékony vízréteg zárja össze, amit mindkét oldalról szappanmolekulák vesznek körbe. Ezeknek a molekuláknak van egy hidrofil feje, ami a vízrétegbe merül és képesek stabilan tartani a buborék alakját. Minél nedvesebb belül a buborékban lévő gáz (kifújt levegő), annál tovább tart a buborék.

Az első keresztyének mintha egy nagy mennyei buborékba kerültek volna, ami a felhőben öltött testet. Jézus visszajövetelekor ennek a buboréknak a vége a prófécia szerint ugyanúgy felhő lesz.

A buborék belső nedvességét, éltető erejét, stabilitását pünkösd adja. A pünkösdben feltörő keresztvíz az, ami azóta csurog, folyik, éltet és megtart. Az a keresztvíz, amit pünkösdkor háromezren kaptak, az a keresztvíz, amelyben mi is részesülünk. Az a keresztvíz, ami Krisztus halálát, feltámadását jelzi. Az a keresztvíz, ami a megtisztulásnak és a szövetségbe fogadásnak pecsétje. Isten mintha mély levegőt vett volna, és kifújta volna nekünk ezt a színes, nagy, megtartó gömböt. Lélekzett.

Kodácsy Tamás

Print Friendly, PDF & Email

A kommentelés lezárva, de ezzel a linkkel hivatkozhatsz az oldalra.