Énekek 2023.12.24. Szenteste

Krisztus Urunknak. Szöveg: Pécseli Király I., Csurgai graduál, 1630 körül | dallam: Debrecen, 1774

D_401_Krisztus.jpg
1. Krisztus Urunknak áldott születésén,
Angyali verset mondjunk szent ünnepén,
Mely Betlehemnek mezejében régen / Zengett ekképpen:
2. A magasságban dicsőség Istennek,
Békesség légyen földön embereknek,
És jóakarat mindenféle népnek / És nemzetségnek!
Olvasandó: Lk 2,1–7

3. A nemes Betlehemnek városába’
Gyermek született szűztől e világra,
Örömet hozott Ádám árváira, / Maradékira.
4. Eljött már, akit a szent atyák vártak,
A szent királyok akit óhajtottak,
Kiről jövendőt próféták mondottak, / Nyilván szólottak.
Olvasandó: Lk 2,8-14

5. Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk,
Általa vagyon bűnünkből váltságunk,
A mennyországban örökös lakásunk, / Boldogulásunk.
6. Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,
Hála legyen született Jézusunknak,
És Szentléleknek, mi vigasztalónknak, / Bölcs oktatónknak!
7. Ó, örök Isten, dicső Szentháromság,
Szálljon mireánk mennyei vigasság,
Távozzék tőlünk minden szomorúság, / Légyen vidámság!
Olvasandó: Lk 2,15-20

Csendes éj – Dallam: F. Gruber (1787–1863)

Első versszakot a kórus énekli, a többit az egész gyülekezet!

2. Csendes éj! Szentséges éj! Angyalok hangja kél, Halld a mennyei halleluját, Szerte zengi e drága szavát. Krisztus megszületett! Krisztus megszületett!

3. Csendes éj! Szentséges éj! Szív örülj, higgy, remélj! Isten szent Fia hinti reád, Ajka vigaszt adó mosolyát. Krisztus megszabadít. Krisztus megszabadít.

Ó, gyönyörű szép – Gimesi gyűjtemény 1844. vsz.: Czikéné Lovich Ilona, 2. vsz.: Túrmezei Erzsébet 1912-2000.

Első versszakot a kórus énekli, a többit az egész gyülekezet!

2. Égszemű Gyermek, kérünk, hadd legyen Szívünk is jászlad, boldog Betlehem! Előtted leborulunk: Térj be hozzánk, Jézusunk, Szent karácsony éjjel.

Mennyből az angyal – Gimesi gyűjtemény 1844.

  1. Istennek Fia, aki született Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban.
  2. Mellette virraszt az édesanyja, Mária, Mária. Széna közt fekszik, jászolban nyugszik Szent Fia, szent Fia.
  3. A gyermek Jézust mindnyájan együtt Imádjuk, imádjuk! A nagy Úristent ilyen nagy jóért Mind áldjuk, mind áldjuk!

Dicsőség mennyben az Istennek. Szöveg: Simon J., 1931 | dallam: Eger, 1855

D_419_dicsőség.jpg

  1. Dicsőség mennyben az Istennek! / Dicsőség mennyben az Istennek! / Az angyali seregek vígan így énekelnek: / Dicsőség, dicsőség Istennek!
  2. Békesség földön az embernek! / Békesség földön az embernek! / Kit az igaz szeretet a Jézushoz elvezet, / Békesség, békesség embernek!
  3. Dicsérjük a szent angyalokkal, / Imádjuk a hű pásztorokkal! / Az isteni Gyermeket, ki minket így szeretett, / Dicsérjük, imádjuk és áldjuk!
  4. Ó, Jézus! Ne vess meg bennünket, / Hallgasd meg buzgó kérésünket! / Jászolodnál fogadjuk, hogy a vétket elhagyjuk, / Ó, Jézus, ne vess meg: hallgass meg!
  5. Dicsőség az örök Atyának / És értünk született Fiának, / Mindkettő Szentlelkének, áldások kútfejének: / Dicsőség, dicsőség Istennek!

4Móz 6,22–27 | szöveg és dallam: Draskóczy L.

Print Friendly, PDF & Email

A kommentelés lezárva, de ezzel a linkkel hivatkozhatsz az oldalra.