Igehirdetés 2022.06.19.

→ Igehirdetések
Dátum:2022-06-19Igehirdető:Pétery Schmidt Zsolt
Textus:Józs 21:15Lekció:Józs 21:1-15

1Azután odamentek a léviták családfői Eleázár paphoz és Józsuéhoz, Nún fiához meg az izráeli törzsek családfőihez, 2és így szóltak hozzájuk Sílóban, Kánaán földjén: Az ÚR megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nekünk városokat lakóhelyül és azokhoz legelőket az állatainknak. 3Izráel fiai ezért az ÚR parancsa szerint a lévitáknak adták ezeket a városokat a maguk örökségéből, a hozzájuk tartozó legelőkkel együtt: 4amikor a kehátiak nemzetségeire esett a sorsolás, a léviták között Áron pap fiainak tizenhárom város jutott sorsolással Júda törzséből, Simeon törzséből és Benjámin törzséből.
5Kehát többi fiának pedig tíz város jutott sorsolással Efraim törzse nemzetségeiből, Dán törzséből és Manassé törzse egyik feléből.
6Gérsón fiainak tizenhárom város jutott sorsolással Issakár törzse nemzetségeiből, Ásér törzséből, Naftáli törzséből és Manassé törzse másik feléből Básánban.
7Merárí fiai nemzetségeinek tizenkét város jutott Rúben törzséből, Gád törzséből és Zebulon törzséből.
8Izráel fiai tehát a lévitáknak adták ezeket a városokat legelőikkel együtt sorsolással, ahogyan Mózes által megparancsolta az ÚR. 9Júda fiainak a törzséből és Simeon fiainak a törzséből név szerint a következő városokat adták oda: 10Lévi fiai közül a Kehát nemzetségéből származó Áron fiaira esett először a sorsolás. 11Nekik adták Anák atyjának városát, Kirjat-Arbát, azaz Hebrónt Júda hegyvidékén, a körülötte levő legelőkkel együtt. 12De a városhoz tartozó mezőket és annak falvait Kálébnak, Jefunne fiának adták birtokul.
13Áron pap fiainak adták a gyilkosok menedékvárosát, Hebrónt legelőivel együtt, Libnát legelőivel együtt, 14Jattírt legelőivel együtt, Estemóát legelőivel együtt, 15Hólónt legelőivel együtt, Debírt legelőivel együtt,

Print Friendly, PDF & Email