Igehirdetés: A parabola hiperbolája

→ Igehirdetések
Dátum:2022-01-09Igehirdető:Kodácsy Tamás
Textus:Mk 4,20Lekció:Mk 4,1-20

„A jó földbe vetett mag: azok, akik hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincannyi, a másik hatvanannyi, némelyik pedig százannyi termést hoz.” Mk 4,20

Szinte semmi szokatlan nincs a példázatban (parabolában), hiszen a korabeli sorrend szerint előbb vetettek, azután szántották be a magokat a földbe. Ami szokatlan, az a termés nagysága. 7-8-szoros termés lehetett akkor az átlag, de a 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termés teljesen hihetetlen. A történet végén szinte hiperbolikusan felszáll a csattanó: a negyedik fajta föld termése megfoghatatlan. Mintha Jézus saját küldetésére reflektálna, amikor a magvetőről beszél.

  • Az útfélre esett mag a farizeusok és írástudók lehetnek, akik hallják ugyan Jézust, de mindig azonnal és hirtelen elfordulnak tőle. Döntésük általában gyors, meggondolatlan és azonnali: Mk 3,6; Mk 14,43; Mk 15,1.
  • A köves földbe esett mag kicsírázik, de nem tud meggyökerezni. Ők lehetnek a tanítványok, akik lelkesednek, de gyorsan csüggednek. Péter, Tamás, és a többiek. Azonnal követik Jézust, de nem mindig értik, és a mag nem mindig érik be náluk. „Nyomorúságot, üldöztetést szenvednek” (17), de nem kitartóak.
  • A tövisek közé esett mag azok, akiknek minden más elvonja a figyelmét. Mintha a gazdag ember (Mk 10) lenne előttünk.

És a negyedik? A jó föld? Ők azok, akik lehetnek zsidók vagy pogányok, befogadottak vagy kitaszítottak, de tovább adják az evangéliumot. A négy barát, a gadarai megszállott, aki hirdeti Jézust, Jairus, a sziroföníciai asszony, a samáriai asszony, Bartimeus, Arimátiai József… és a kérdező tanítványok, akik nem sietnek, nem múlik lelkesedésük, és nem foglalkoznak mással. Lám, vannak közöttük írástudók (útfél), tanítványok (köves föld), és gazdagok (tövises föld) is.

Nincs olyan, hogy eleve rossz föld vagy jó föld valaki, mert mindannyian lehetünk jó föld, akárkik is vagyunk, akárhol is vagyunk! Mert Jézussal csodálatosan nagy a termés.

Print Friendly, PDF & Email