Igehirdetés: A szabálytalan alakú megváltás

→ Igehirdetések
Dátum:2022-03-20Igehirdető:Kodácsy Tamás
Textus:Mt 21,42Lekció:Zsolt 118

„A mely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.” Mt 21,42

A 118. zsoltár szerint egy olyan király lép be a templom kapuját, akire fenyegető veszély leselkedett, akit üldöztek. Azt látja, hogy az a kő, amit korábban megvetettek, amire azt mondták, hogy használhatatlan, íme egy fontos kő lett, ami része az épületnek. A saját szabadulásának, menekülésének élményét látja ebben a kőben. Ez a kő egy zárókő, amiről az elején senki sem gondolta volna, hogy a végén fontos lesz.

Az ószövetségi gondolat jelenik meg Jézusnál (Mt 21,42; Mk 12,10; Lk 20,17)  és az újszövetség több részében is (ApCsel 4,11; 1Pt 2,6k; Ef 2,20). Jézus kiemeli, hogy erre a kőre rácsodálkozunk, olyasmi, amire nem számítottunk. Szabálytalan alakú, rücskös, furcsa, megvetett. Mégis a végén ez tartja össze az ívet. Magáról beszél: Őt is megvetették, megcsúfolták, lenézték, megölték. Ám a végén feltámadt, amit a tanítványok is alig hittek el!

Krisztus nem úgy szabadít meg, ahogyan elképzeljük, ahogyan leírjuk, ahogyan kellene. Nem olyan szabályos módon, ahogyan elképzeljük, hogy milyennek kell lenni a keresztyénnek.
Engedjük az életünkben a meglepetéseket, csodálkozzunk rá az elején elvetett megérkezésére!

Print Friendly, PDF & Email

Javaslat bibliaórához:

Olvasandó: Ef 2 Mit jelent itt a zárókő (sarokkő)? Hogyan jelenik meg Jézus megváltó munkája?