Igehirdetés: Fügefa alatt

→ Igehirdetések
Dátum:2021-10-31Igehirdető:Kodácsy Tamás
Textus:Jn 1,48Lekció:Zak 3,8-10; Jn 1,43-51

“Nátánaél megkérdezte tőle: Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki: Mielőtt Fülöp idehívott téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál.” Jn 1,48

1. Nátánaél Fülöp közvetítésén keresztül találkozott Jézussal. Istennek fontos, hogy beszéljünk egymással, mi magunk is hirdessük az evangéliumot! “A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róm 10,17). A beszédhez és halláshoz legalább két ember kell, akik közösségben vannak egymással.

2. A “fügefa alatt lenni” egy ígéretre várást jelent. A Zak 3,8k-ból a Sarjadék (facsemete) az eljövendő Messiást jelentette. A messiási ígérethez kapcsolódik az a kép, hogy az emberek meghívják egymást a fügefa alá. (Sokszor a fügefa alatt olvasták az írásokat.) Ebből érthető, hogy a fügefa alatt álló Nátánaél egy Messiást váró igaz ember volt. Megtalálta a Messiást, “akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak”. (Jn 1,45)

 

Print Friendly, PDF & Email

Javaslat bibliaórához:

Olvasandó: Hós 9,10; Mik 7,1-4; Jer 8,13; Jer 29,17. Lk 13,6-9. A lukácsi példázat a terméketlen fügefaáról szól. Az ítéletet (kivágás) előtt még egy utolsó kegyelmi idő következik. A szőlő és füge mind az ószövetségi igékben, mind Lk-nál együtt szerepelnek. Ha a szőlő nem hoz termést, akkor ott a gazda is felelős lehet, de a fügefánál nem. Mit jelenthet a három év próbálkozás? (A fügefa évente háromszor terem ott: előfüge, korai füge, késői füge). Hogyan írják le a próféták az ítéletet? Mi az előzménye és következménye? Ki a gazda és a vincellér? Hogyan vonatkoztatható ez a példázat a mostani időszakra? A Zak 3,10 és Jn 1,48 alapján mit jelent, ha nincs fügefa, amely alá oda lehet állni? Kép forrás.