Igehirdetés: Lemenni Jeruzsálemből Jerikóba

→ Igehirdetések
Dátum:2022-03-13Igehirdető:Kodácsy Tamás
Textus:Lk 10,29Lekció:Lk 10,25–37

„Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba” (Lk 10,29)

Jeruzsálem a tengerszint feletti magassága 600-800m, Jerikó magassága viszont -250m . Ez kb. 1000 m süllyedést jelent a Jeruzsálemből Jerikóba vezető úton. Egy sivatagos, száraz út ez, ahová a Földközi-tengertől jövő nedves levegő már nem ér el. Martin Luther King, amikor arra járt ezt írta: „most már értem, miért ezt a helyet választotta Jézus a példázatnak”. A samáriaiak és a zsidók történelmi okok miatt nem érintkeztek egymással. Jézus az, aki átlépi a területi és morális határokat, beszél a  samáriai asszonnyal, meggyógyít samáriai leprást. Nem tudjuk, hogy mit keresett ott a jerikói úton a samáriai. Talán ő volt Jézus, aki példát adott a példázatban?

„Az ember, aki lefelé megy nem más mint Ádám. Jeruzsálem a paradicsom, Jerikó a világ. A rablók az ellenséges erők. A pap a törvény, a lévita a próféták és a samaritánus Krisztus. A sebek az engedetlenség, a teherhordó az Út teste, a fogadó az egyház, aki befogad minden betérni akarót. […] A tény, hogy a samaritánus visszatér, az az ígéret, hogy a Megváltó visszajön. Órigenész (Hom. 34.3.)

 

Print Friendly, PDF & Email

Javaslat bibliaórához:

Olvasandó: 2Krón 28,8-15 I. e. 722-ben, miután az asszírok elfoglalták az északi királyságot (Izraelt), a lakosság jelentős részét fogságba hurcolták, majd a birodalom keleti feléből telepítettek lakosokat a területre. Utóbb a betelepítetteket az ott maradt zsidókkal együtt szamaritánusoknak nevezték. A szamaritánusok több természeti csapás után arra kérték Asszíria uralkodóját, hogy küldjön vissza néhány zsidó papot, akik megtanítják őket az igaz Isten tiszteletére. A király teljesítette a kívánságukat, így ők is az Ószövetség istenét fogadták el. Amikor a babiloni fogságból visszaköltözött zsidók hozzákezdtek a jeruzsálemi templom felépítéséhez, a szamaritánusok a templom közös használatáért cserébe felajánlották a segítségüket, de a zsidók elutasították ezt, mondván, hogy ők vallásilag és etnikailag már nem tiszták. Ezért a szamaritánusok panaszt tettek az időközben az uralmat átvevő perzsa királynál, aki egy időre be is tiltotta az építkezést. Ezután a szamaritánusok saját templomot építettek a Garizim hegyén, de a zsidókkal szemben megmaradt az ellenséges érzésük. Később, a makkabeus zsidó vezető, Johannesz Hürkánosz Kr. e. 128-ban leromboltatta a templomukat, de az aztán újraépült. Hasonlítsuk össze az ószövetségi történetben a samáriai segítséget az újszövetségi példázattal!