Igehirdetés: Magzati köszöntés

→ Igehirdetések
Dátum:2021-12-05Igehirdető:Kodácsy Tamás
Textus:Lk 1,44Lekció:Lk 1,39-56

„Mert íme, amint meghallottam köszöntésed, ujjongva mozdult meg méhemben a magzat.” (Lk 1,44)

Sokan utaztak Jézus születése előtt: a napkeleti bölcsek, József és Mária, a pásztorok. Mindegyik utazás közül az egyik legérdekesebb Mária utazása, aki több mint 100 km-et tesz meg áldott állapotban (38), kíséret említése nélkül. Mi indokolja ezt az utat? Ennek az útnak teológiai jelentősége van: a jel és jelzett, az örömhír és az örömhír hirdetője találkoznak Erzsébetben és Máriában. Mennyi utat kell még megtenned karácsonyig? Belül is úton vagy a lelkedben?

Mária köszönti Erzsébetet, de Erzsébet elcsodálkozik: “Hogyan lehetséges, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám?” (43). Erzsébet a korabeli felfogás szerint rangban felette állt Máriának: idősebb volt, Áron nemezetségéből való volt, egy pap felesége (5). Mégis a magzaton keresztül felismeri az Urat, a köszöntésből ujjongva mozdult meg János. Jézus megtéríti a világot: meg kell fordulni mindennek. “Aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál.” Lk 22,26

Belső ujjongás volt Erzsébetben, ami Jézusra rezonált. Ez a magzati mozgás bekeretezi a 41. és 44. versek közötti párbeszédet (” Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!…”). Van-e bennünk belső öröm az adventi időszak külsőségei mögött? Be tudunk-e telni Szentlélekkel a várakozásban? „Örömöd lesz ő és vigasságod, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel,” Lk 1,14k

Print Friendly, PDF & Email

Javaslat bibliaórához:

Olvasandó: 2Móz 18,1-12 A 2Móz 18-ban két rokon találkozik, ahogyan Erzsébet és Mária is találkozott. Miben hasonlít a két találkozás? Hogyan viszonyulnak egymáshoz a találkozók résztvevői? Mi az ószövetségi találkozás témája, és mi az újszövetségi találkozásé? Összekapcsolhatók-e a témák? Hány emberrel fogunk még találkozni adventben? Kivel tudunk Jézusról beszélni? Melyik találkozást várod? Van-e olyan találkozás, amit nem vársz? Kép forrása