Új lelkészt választottak a dunakeszi reformátusok

A 2020-as esztendőben nem csak a covid viselte meg a Dunakeszi Református Egyházközséget, hanem a lelkész-keresés és választás felelősségét is hordoznunk kellett.

Nagytiszteletű Szőke Attila vezetőlelkész és felesége, Nt. Szőke Etelka szeptember elsején, dunakeszi szolgálatuk 10. évében elköszönt a gyülekezettől. A Vác-Alsóvárosi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorai lettek. Ez úton is kérjük az Úr áldását szolgálatukra!

Távozásukat követően a presbitérium, megválasztva a lelkész-jelölő bizottságot, megkezdte az új lelkipásztor keresését. A gyülekezeti tagok 27 lelkész személyét ajánlották a bizottság figyelmébe. A presbiterek számos istentiszteletet meghallgattak az Északpesti egyházmegyében, és más megyékben is. Több jelölttel folytattak személyes beszélgetést családjuk körében, hogy megtalálják azt az elhívott pásztort, aki jó reménység szerint az Úr küldötte lesz.

Mire a covid újabb hulláma miatt újra bezártak templomaink, november 7-re megvolt az a három jelölt, aki a presbitérium előtt beszámolt elképzeléseiről, válaszolt a kérdésekre. November 8-án estére megszületett a presbitérium kétharmados döntése: dr. Kodácsy Tamást javasolják az egyházmegye és az egyházközségi közgyűlés számára, mint leendő lelkészt.

Ezután be is kellett zárnunk a templomot május 9-ig, míg a jelölt felmehetett a szószékre és megtartotta úgynevezett bemutatkozó igehirdetését. Azért írom „úgynevezett” – nek, mert Tamás 2014 óta beosztott lelkészünk volt és már jól ismertük őt előadásaiból, prédikációiból, magánéletéből. Május 16-án a közgyűlés résztvevői nagy többséggel megválasztották őt a vezető lelkészi szolgálatra.

Dr Kodácsy Tamás (1975) református lelkész és programozó matematikus. 2000-ben szentelték fel, a Debrecen-Nagyerdői gyülekezetben lett segédlelkész. Rendszeres teológiát tanított a DRHE-en, majd egyetemi lelkész volt a Károli Gáspár Református Egyetemen 2004-2014-ig. A Dunakeszi Református Egyházközség beosztott lelkésze 2014-2020 között.

2018-tól a KRE ETKI Teremtésvédelmi Műhelyében főmunkatárs. Számos cikk és tanulmány szerzője. Hazai és nemzetközi szervezetekben dolgozott vezetőként, szakértőként.

2008 óta Gödön él családjával. Felesége Kodácsy-Simon Eszter evangélikus teológus, hittanár, matematika-fizika tanár. Három gyermekük: Anna, Máté, Dávid.

A nyitást követően már együtt ünnepelhettük pünkösd mindkét napját a templomban és a kertben egyaránt. Következő ünnepségünk a Dunakeszi Polgár nyomdába kerülésével egy időben lesz: június 4-én. Tavaly, a trianoni békediktátum 100. évfordulójára elkészült a mi, dunakeszi reformátusok emléktáblája is. A Nagy-Magyarországot formázó gránitba Dsida Jenő Psalmus Hungaricus című verséből vésettük az idézetet: „Székelyek, ott a bércek szikla-mellén, üljetek mellém! Magyarok ott a Tisza partján, magyarok ott a Duna partján, magyarok ott a tót hegyek közt s a bácskai szőlőhegyek közt, üljetek mellém.”

A tábla a református templom homlokzatán lett elhelyezve, a városi ünnepség után avatjuk fel. Köszönetet mondunk a megvalósításáért Szucsányi Károly kőfaragó testvérünknek. Karcsi bácsi a beregi Barabáson él, a gelénesi egyházközség megbecsült presbitere, a Presbiteri Szövetség Szabolcs-Bereg megyei elnöke. Továbbá köszönettel tartozunk a gyülekezet támogatásáért és a presbiterek adományaiért. Az ősz folyamán újra hallatni fog magáról gyülekezetünk: idén lesz 100 éves az önállósodot Alag-Dunakeszi Református Egyházközség! Isten, áldd meg a magyart!

Varga István

Forrás: Dunakeszi Polgár 2021/06. (18)

Print Friendly, PDF & Email

A kommentelés lezárva, de ezzel a linkkel hivatkozhatsz az oldalra.