Reformáció és konfirmáció Dunakeszin

Ebben az évben is az 500 perces bibliaolvasással indultak az ünnepi alkalmak a Dunakeszi Református Egyházközségben. 2017 óta tartjuk meg ezt a nyolc órán át tartó együttlétet: az első alkalommal a reformáció 500. évfordulójára emlékezve az 500 perces olvasással. Azóta minden évben egy perccel növeljük az alkalom időtartamát. Idén reggel héttől szólt az Ige, zengtek a zsoltárok és a dicséretek a Kirner teremben.

Az olvasás végén már gyűltek a testvérek a konfirmandusok bizonyságtételére. A hagyományos pünkösdi konfirmációt már második éve ősszel tartjuk a COVID miatt. Idén 11 ifjú testvérünk számolt be tudásáról, erősítette meg hitét a presbitérium, a gyülekezet és szeretteik előtt. Utána testvéri együttlét, szeretetvendégség volt a gyülekezeti teremben. A szülők köszönetet mondtak a felkészítő lelkészeknek: Kodácsy Tamásnak és Sebestyén Győzőnek.

Október 31-én, vasárnap úrvacsorás istentiszteleten konfirmált a 11 fiatal. Főgondnokunk, Balog Miklós köszöntötte és kérte őket, hogy a konfirmáció ne a végét jelentse gyülekezeti életüknek, hanem kezdet legyen: ki-ki találja meg szolgálati helyét az egyházközségben.

17 órakor az evangélikus testvérek várták a kicsiket gyermekfoglalkozásra, majd 18 órakor zsoltáros fáklyás menet indult a Főtér felé. A templomnál és a Főtéren lelkészeink – Chikán Katalin és Kodácsy Tamás – emlékeztek meg az 504 évvel ezelőtti eseményről, Luther Márton reformátori tevékenységéről. A Főtéren egy kört alkotva köszöntötték egymást a protestáns testvérek.

Az ünnepi események november elsején a Fóti úti temetőben fejeződtek be az ökumenikus áhítattal. A Covid árnyékában 2021-ben is méltósággal emlékeztünk meg a reformáció ünnepéről, elődeink szolgálatáról és köszönthettük ifjú konfirmandusainkat.

Varga István

Forrás: dunakanyarregio.hu

Print Friendly, PDF & Email

A kommentelés lezárva, de ezzel a linkkel hivatkozhatsz az oldalra.