Gyűszűnyi tengervíz

Kedves Testvérek!

A Dunakeszi Református Egyházközség presbitériuma 2024. február 16-18-án előre tervezett presbiteri elvonuláson vett részt. Ezen a hétvégén gyülekezetünk jelenéről és jövőjéről beszélgettünk, de természetesen szóba került a napokban kirobbant kegyelmi botrány is, amely többek között Főtiszteletű Balog Zoltán református püspök zsinati elnöki tisztéről való lemondásához is vezetett. Püspök úr 2022-es lelkészbeiktatási látogatására és támogatására jó szívvel emlékezünk vissza, és sajnáljuk azt a helyzetet, amibe ő és egész református közösségünk belekerült. Szűcs Ferenc szavaival a teljes egyházban „minden tag, de minden gyülekezet is csak rész szerintiséget képvisel. Mégsem csak rész szerint egyház, mint ahogyan az egy gyűszűnyi tengervíz is hordozza az egész összetételét, noha azért mégsem a tenger.” 

Az ügy kapcsán a következő  kérdésekre kerestük a választ:

  • Ki kaphat kegyelmet? Mit jelent a reformátori gondolkodás szerint a kegyelem a bűnösség és ártatlanság összefüggésében? (Róm 11,6)
  • Hogyan tudjuk elhordozni református gyülekezetként választott egyházi vezetőink hibáit és az egyházunkat ért támadásokat? Mennyiben vagyunk ennek elszenvedői és mennyiben vagyunk ezért felelősek?
  • Mennyire törékeny, hasznos vagy káros az egyház és politika összefonódása személyeken keresztül?
  • Hogyan lehet ebből a helyzetből megújulni, megtisztulni és világítani?

Böjt első vasárnapján gyülekezetünkért és egyházunkért mondott imádságra hívunk mindenkit napi igénkkel: „Uram, íme, akit szeretsz, beteg.” (Jn 11,3)

2024. február 18-án vasárnap a 10 órás istentisztelet után szeretettel várunk mindenkit egy gyülekezeti fórumra a templomba, ahol megoszthatjuk egymással gondolatainkat.

Áldás, békesség!

A presbitérium nevében:

Kodácsy Tamás lelkipásztor és Balog Miklós főgondnok

Print Friendly, PDF & Email

A kommentelés lezárva, de ezzel a linkkel hivatkozhatsz az oldalra.