Igehirdetés: Egy éjjeli találkozás

→ Igehirdetések
Dátum:2021-10-10Igehirdető:Kodácsy Tamás
Textus:Jn 3,2Lekció:Jn 3,1-21

„Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele.” Jn 3,2

Nikodémus felismeri azt, amit írástudóként ésszel felismerhet: Jézus Istentől jött tanító, Isten van vele – ez igaz, de nem elég a megtéréshez. János evangéliumának tanúsága szerint hite fokozatosan növekszik. A Jn 7,50-ben nyíltan felvállalja, hogy Jézusnak tisztességes tárgyalás járna, amiért őt meg is szolják társai: “Talán te is galileai vagy?”. Végül, amikor Krisztust megölték, ő vitt a holttesthez mirha- és áloé-keveréket, mintegy bekeretezve a Jézus születésekor kapott betlehemi ajándékot.

A találkozás éjjel történt. Miért éjjel ment hozzá?

  1. Talán félt, hogy meglátják nappal, hogy Jézussal beszélt. Többen is lehetünk úgy, hogy a munkahelyükön, más közösségekben félünk Jézusról beszélni, és nehéz felvállalni keresztyénségünket. Vajon egy szakmai hibával vagy mulasztással nem járatjuk le a keresztyénségünket? Ez a fajta bizonyságtétel nem egyszerű, még olyan kiváló embernek sem, mint Nikodémus. Legyen ez bátorítás számunkra: Nikodémus a maga szakmai elkötelezettségével – nem a szakmai hiányosságának kompenzálásával – vállalta fel Jézust, amihez idő kellett neki. Képes volt őszintén kérdezni, akkor is, ha Izrael tanítója volt.
  2. Talán gyötrődött, és nem tudott aludni. Jan Dobraczyński: Nikodémus levelei című könyvében huszonöt kitalált levelet ír Nikodémus, amelyben saját kétségeit, gyötrődéseit osztja meg. Ha igyekszik mindent jól tenni, a törvényeket betartani, másokon segíteni, erkölcsös életet élni, akkor mire van még szükség? Újjászületésre. A könyvben így fogalmazódik ez meg: “Azt akarom, hogy adj át nekem mindent, ami megköt téged (…) Azt akarom, vesd le hátadról a gondok és a félelmek keresztjét, és vedd fel az enyémet. Cseréljünk keresztet!”
  3. Talán azért, hogy tanúja legyen a világosság eljövetelének. Erről szólnak Jézus utolsó szavai is Nikodémushoz, aki éjjel ment hozzá: “Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei.” (Jn 3,19k). Szent Ágoston így ír erről:„Ezért azok, akik újjászülettek, az éjszakából voltak, és a nappalból lettek; sötétség voltak és világosság lettek. Nem éjszaka jönnek Jézushoz, mint Nikodémus; nem sötétségben keresik a napot. Mert az ilyenek vallják: Jézus közel jött hozzájuk, üdvösséget hozott nekik.” (11. traktátus)
Print Friendly, PDF & Email

Javaslat bibliaórához:

Olvasandó: Jn 3,1-21; 4Móz 21,8k Jézus szavai Nikodémushoz igazi szentháromsági bizonyságtétel, ami szép, összetett, és nehéz teológiai beszéd. Hogyan szövi át a beszédet az Atya, Fiú és Szentélek? Hogyan kapcsolódnak ezek egymáshoz? "A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született." (8). A lélek és a szél ugyanaz a szó a görögben és a héberben, így itt egy izgalmas szójáték is van. Mit jelent ez a mondat? Hogyan hangozna tagadással az első fele azokról, aki nem születtek a Lélektől? Mondjátok ellentétével csak azokat az igéket, amelyek E/2 személyben Nikodémusnak szóltak! Miközben Nikodémus követte Jézus életét, hogyan hangozhattak azok a szavak, amiket itt hallott? Melyik volt a legerősebb számodra és miért? "Christ and Nicodemus" - NARA - 559136.jpg