Igehirdetés 2022.12.04.

→ Igehirdetések
Dátum:2022-12-04Igehirdető:Pétery Schmidt Zsolt
Textus:Ézs 42,1.4Lekció:Lk 3,21-38

21Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, 22leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm. 23Jézus ekkor mintegy harmincesztendős volt, és úgy gondolták róla, hogy József fia, ez pedig Élié; 24ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkíé, ez Jannajé, ez Józsefé, 25ez Mattitjáé, ez Ámószé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggajé, 26ez Mahaté, ez Mattitjáé, ez Simíé, ez Jószeké, ez Jódáé; 27ez Jóhánáné, ez Résáé, ez Zerubbábelé, ez Sealtíélé, ez Nérié, 28ez Melkíé, ez Addíé, ez Kószámé, ez Elmadámé, ez Éré; 29ez Jósuáé, ez Elíézeré, ez Jórímé, ez Mattáté, ez Lévié, 30ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónámé, ez Eljákímé; 31ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattattáé, ez Nátáné, ez Dávidé, 32ez Isaié, ez Óbédé, ez Bóázé, ez Szalmóné, ez Nahsóné, 33ez Ammínádábé, ez Adminé, ez Arnié, ez Hecróné, ez Pérecé, ez Júdáé; 34ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Náhóré, 35ez Szerúgé, ez Reúé, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selahé, 36ez Kénáné, ez Arpaksadé, ez Sémé, ez Nóéé, ez Lámeké; 37ez Metúselahé, ez Énóké, ez Járédé, ez Mahalalélé, ez Kénáné, 38ez Enósé, ez Sété, ez Ádámé; ez pedig az Istené.

Print Friendly, PDF & Email