Igehirdetés: Egy saru szíja

→ Igehirdetések
Dátum:2021-12-12Igehirdető:Kodácsy Tamás
Textus:Jn 1,26-27Lekció:Jn 1,19-34

„János így válaszolt nekik: Én vízzel keresztelek. De közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam.” Jn 1,26k

Keresztelő János mondatát a szinpotikusok is idézik (Mt 3,11; Mk 1,7; Lk 3,16), de két fontos ponton eltér a görög szöveg.

  1. A „méltó” kifejezés a szinoptikusoknál „hikanos”, ami alkamasat, kompetenset jelent. János viszont az „axios”-t használja, ami az önmagában való értékességet, méltóságot jelenti. Nem csak arról van szó, hogy Keresztelő János még arra sem alkalmas, hogy leoldja Jézus sarujénak szíját, hogy megmossa lábát, hanem arról, hogy az a méltóság, ami a császárnak szól, egyedül az Isten Bárányát illeti. Ez a kifejezés a Jel 5-tel egységebn érthető: „Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit?” – (Jel 5,2) Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! (Jn 1,29) – „Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit,” (Jel 5,9) Keresztelő János nem sértődve, legyintve lépett hátra, hanem Krisztusra mutatva.
  2. Egész lényével mutatott rá, a világ megváltójára. A másik kifejezés a saru, ami a szinpotikusoknál többesszámban szerepel (sarujait). Az egyesszámnak azért van jelentősége, mert ez visszautal egy régi ószövetségi gyakorlatra, ami Jézus ősanyjánál, Ruthnál is megtörtént, amikor Boáz kiváltotta őt, és a megváltója (góél) lett. Itt a jel csak egyetlen saru! „Régente Izráelben úgy erősítettek meg minden rokoni kötelezettséggel vagy cserével kapcsolatos ügyet, hogy az egyik fél lehúzta a saruját, és odaadta a másiknak. Ez volt a hitelesítés módja Izráelben. Akkor tehát a legközelebbi rokon azt mondta Bóáznak: Vedd meg te magadnak! Majd lehúzta a saruját.” (Ruth 4,7k) Keresztelő János hirdette a bűnök bocsánatát, az Isten országának eljövetelét, de a sarut nem ő oldja meg. Krisztus a megváltó.

Az adventi föld tele van utakkal, taposással, kosszal, sárral, latyakkal, mocsokkal. Isten úgy lép ebbe a világba, hogy a lába és a föld között semmi nem lesz, semmilyen sarutalp. Belemélyed a földbe, így váltja meg.

Print Friendly, PDF & Email

Javaslat bibliaórához:

Olvasandó: Jel 5 Milyen motívumok emlékeztetnek minket a karácsonyra a Jel 5-ből? Mely állatok szerepelnek a Jel 5-ben, mit jelentenek, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz? Milyen helyekre lépek be cipővel és cipő nélkül? Mit jelent számomra az emberi méltóság? Honnan származik ez?