Igehirdetés: Kiteljesedés a beteljesedésben

→ Igehirdetések
Dátum:2021-11-14Igehirdető:Kodácsy Tamás
Textus:Lk 9,30kLekció:Lk 9,28-36

„És íme, két férfi beszélt vele: Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve, élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie.” Lk 9,30k

Jézus megdicsőülése földi életének egyik legfontosabb állomása a keresztség után és a keresztrefeszítés előtt. A lombsátor ünnepén (szukkót) történik, innen érthetjük meg Péter javaslatát, hogy sátrat készít mindenkinek. “Lombsátrakban lakjatok hét napig, lombsátrakban lakjék az országban minden izráeli. Hadd tudják meg nálatok az eljövendő nemzedékek, hogy sátrakban adtam lakást Izráel fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én, az ÚR vagyok a ti Istenetek.” (3Móz 23,42k) A hét nap alatt mindig más bibliai személyre emlékeztek, így nem meglepő Mózes és Illés megjelenése.

  • Ők ketten azok, akik Istennel találkoztak a Hóreben (5Móz 5; 1Kir 19). Ez egy ahhoz hasonló találkozás, amikor a hegyen találkoznak Isten Fiával.
  • Ők ketten azok, akiknek nincs e földön sírjuk, és szokatlan módon mentek el ebből a világból. Mózest a Nebó hegyén vette magához az Úr, Illést pedig tüzes szekér ragadta el. Isten különös közeléből érkeznek a megdicsőülés hegyére.
  • Ők ketten együtt képviselik az Ószövetséget, összefoglalva a törvényt és prófétákat. Mózes a törvényt, Illés a prófétákat képviseli.

Megjelenésük egyrészt beteljesedés. Küldetésük beteljesedése, mert mindketten kudarcot tapasztalhattak meg. Mózes hiába adott törvényt, a nép megszegte. Illés hiába prófétálta Isten igéjét, nem hallgattak rá. Íme, most Jézus mellett Mózes beléphetett Kánaán földjére, és Illés együtt lehetett a fogságból visszatért nép országában.

Megjelenésük másrészt kiteljesedés, mert amiről beszéltek (“élete végéről”) nem csupán egy végrendelet. Ez a kifejezés magyarul többféleképpen szerepel (Károli: halál, Káldi: eltávozás), de görögül ez az exodos (exodus), a kivonulás. A lombsátor ünnepének tárgya, a fogságból való megszabadulás. Ez a beteljesedés egyben kiteljesedés is, a fogságból való megszabadulás, ami mindannyiunk számára Krisztus váltságában adatik meg. Ahogyan Mózes és Illés, az Ószövetség két nagy alakja az Újszövetségben láthatják munkájuk beteljesedését és kiteljesedését.

 

Print Friendly, PDF & Email

Javaslat bibliaórához:

Olvasandó: 3Móz 23,33-44. Mal 3,22-24 Az ószövetségi részek Jézus megdicsőülésének előkészítését írják le. Hogyan kapcsolódik a Jézussal való beszélgetés a lombsátor ünnepén bemutatott áldozatokhoz? Mit jelképez a sátorban való lakás? Vajon mennyi ideig szerette volna Péter, hogy együtt maradjanak? Malakiás ígérete hogyan teljesedett be az Újszövetségben? Mózes és Illés hogyan szerepelnek a malakiási jövendölésben? Melyek azok az események, amelyek nem sikerültek az életedben? Hogyan oldódhatnak ezek meg?