Igehirdetés: Jézus, aki vizet kért az ellenségtől

→ Igehirdetések
Dátum:2021-11-07Igehirdető:Kodácsy Tamás
Textus:Jn 4,6-7Lekció:Jn 4,1-30

„Ott volt Jákób forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: Adj innom!” Jn 4,6-7

A keleti ortodox hagyományban ismernek egy szent nőt, Szent Photiniát, akinek több temploma is van. A hagyomány szerint ő nem más mint a samáriai asszony, aki megtérve sokat hirdette az evangéliumot, majd Néró üldözésének idejében megkínozták és egy száraz kútba vetették. Története kútnál kezdődik és kútnál fejeződik be.
A hagyomány történeti valóságát nem tudjuk megítélni, de azt tudjuk, hogy az első gyülekezetek tele volt samáriaiakkal és asszonyokkal. Pl. ApCsel 8 is erről tudósít, Fülöp Samáriában szolgál. Így a samáriai asszony története egy megerősítő történet az első samáriai keresztyének számára.

A zsidók és samáriaiak között nem volt érintkezés, egy régi történelmi különbség miatt. A samáriaiak kimaradtak a babiloni fogságból, ami megbocsáthatatlan volt a zsidók számára, így egészen másnak tekintették őket, pedig nagyon hasonlóak voltak egymáshoz. Egy zsidó ember Samária területére sem tette be a lábát.

Jézus viszont belépett, és beszélt is egy samáriai asszonnyal. Zsidóként egy samáriaival, férfiként egy nővel, és rabbiként egy egyszerű hívővel. Jézus elfáradt, leült és nem szégyellt vizet kérni. Kiszolgáltatta magát, amire az asszony vissza is utal, hogy nincs merítőedénye. Íme, a Messiás (4,26), a zsidó férfi rabbi, aki társadalmi szempontból minden tekintetben nagyobb volt a samáriai asszonynál. Ám emberségében nem szégyellt kérni az ősellenségtől. Próbáljatok meg kérni attól, akinél nagyobbnak gondoljátok magatokat!

Print Friendly, PDF & Email

Javaslat bibliaórához:

Olvasandó: 1Móz 29,1-13;. Jn 4,27-42 Hasonlítsuk össze az ószövetségi és újszövetségi kutas történetet! Miben egyeznek, miben különböznek? Hogyan illeszkednek bele Isten üdvtörténetébe? Figyeljük meg a tanítványok és a samáriaiak reakcióját! Miért hittek Jézusban? Mire tanít minket a samáriai asszony az evangélium hirdetésében?