Igehirdetés: Ült, de nem volt a helyén

→ Igehirdetések
Dátum:2021-09-26Igehirdető:Kodácsy Tamás
Textus:Lk 5,27Lekció:Lk 5,27-32

“Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyen ülni. Így szólt hozzá: Kövess engem!” Lk 5,27

Lévi nem járkált, nem volt társaságban, hanem mint vámszedő hivatalnok ott ült egyedül a vámszedő helyen. Ez a vámszedő hely (telonion) valószínűleg Nagy Heródes utódállamai határán, esetleg Kapernaumban lehetett, Heródes Antipász és Heródes Fülöp negyedes fejedelmek területének találkozásánál. A két uralkodó viszonya nem volt felhőtlen: a már házas Antipász megszöktette Fülöp feleségét, Heródiást Szalómé lányával együtt, amit Keresztelő János fel is rótt neki. A vámhatárok általában hosszan kialkudott megállapodások nem mindig logikus következményei, gondoljunk csak a Brexit során kialakult/kialakuló ír-brit vámhatárra. Mindenesetre Lévi láthatta mindazt a (felesleges) adminisztrációt, ami Galileában történik, hiszen részese volt annak. De látta-e ennek az értelmét? Úgy tűnik, hogy azzal, hogy Lévi azonnal felállt és a követő meglepő módon meghívta Jézust, voltak korábban kétségei feladatát és életcélját illetően. Ült, de nem volt a helyén. Viszont azzal, hogy követte Jézust, ő lett Máté, az evangélista.

  • Jézus teljesen meglepő módon szólítja meg azt a vámszedőt, akit nyilván mindenki került. Igen, Jézus megszólít akkor is, amikor senki nem akar szóba állni veled.
  • Ha vámot szedett Lévi, akkor a tóra kifutó hajósoktól is szedhetett. Ez azt is jelenthette, hogy a négy halász tanítványt rendszeresen megvámoltathatta, így különös belső dinamikája lehetett a tanítványi körnek. Nem véletlen, hogy a farizeusok a tanítványoknál panaszkodnak, hogy Jézus miért áll szóba Lévivel! Igen, Jézust követve olyanokkal is találkozhatunk, akivel nem ültünk volna le egy asztalhoz.
  • Ahogyan a halászok emberhalászok lettek, úgy Isten felhasználja és megáldja képességünket, tehetségünket, tudásunkat, energiánkat a tanítványságban. Az a Lévi, aki egy furcsa történelmi kor tanúja volt mint írástudó adminisztrátor, evangéliumába úgy tudósít Nagy Heródes irigységéről és haláláról, Keresztelő János fellépéséről Heródes Antipásszal szemben, hogy ezek az események egy nagyobb üdvtörténet része lett, önmagával együtt. Mert az igazi Király szólította meg, hogy kövesse őt.
Print Friendly, PDF & Email

Javaslat bibliaórához:

Olvasandó: Mt 9, 9-13; Hós 6,1-6 Máté (jelentése: Isten ajándéka) is leírja saját elhívását, de kisebb változtatással. Miben tér el, és vajon miért? A farizeusok a tanítványokat kérdezték Jézusról, de Jézus válaszolt nekik, Hós 6,6-ból merítve. Hogyan kapcsolódik Jézus válasza a farizeusokhoz? Hogyan teljesedik be az ószövetségi prófécia? Mit jelenthet ez számunkra ma? Caravaggionak van egy híres képe Máté elhívásáról. Csak azt nem tudjuk, hogy ki a képen Máté. A szakállas ember, aki magára mutat, hogy "Én?", vagy a fiatal emberre mutat az asztal végén, hogy "Ő!". Beszélgessetek erről, hogy ki lehet Máté, és miért? Milyen érzelmeket, gondolatokat fejeznek ki a színek, arcok, mozdulatok? Mivel tudsz azonosulni? File:The Calling of Saint Matthew-Caravaggo (1599-1600).jpg