Igehirdetés: Mária és/vagy Márta?

→ Igehirdetések
Dátum:2021-10-24Igehirdető:Kodácsy Tamás
Textus:Lk 10,41kLekció:Lk 10,38-42

„Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.” Lk 10,41k

Nekünk is rengetek munkánk van, csakúgy mint Mártának. Aggódunk és nyugtalankodunk csakúgy mint ő. Mindent be kell hozni, ami elmaradt a covid miatt, és mindent meg kell csinálni, amíg lehet. Még gyorsabban, még többet, dupla présben és állandó stresszben. De Jézus miért nem áll Márta mellé? Vagy nincs is Mária mellett? Ki csinálja jól a testvérek közül?

  • (Mária-párt.) Órigenész az ókorban és sok más írásmagyarázó úgy véli, hogy Mária és Márta két világot jelképez: a lelkit és a testit, a mennyeit és a földit. Jézus azt akarja itt mondani, hogy a lelkinek elsőbbsége van a testivel szemben. Sokkal fontosabb Mária figyelme, mint Márta sürgés-forgása.
  • (Márta-párt.) Eckhart mester, a középkor nagy (kvietista) misztikusa számára a csendesség, a passzív állapot vezet Istenhez igazán. Ám éppen ő az, aki Mártát kiemeli a történetből, és azt mondja, hogy fontosabb amit ő tesz, mert szabadon mozog Krisztus mellett, meri kérdezni, és nem hagyja el. Számára Mária megrekedt Jézus lábánál, és az ő magatartásából nincs továbblépés. (86. beszéd)
  • Szent Ágoston talán az első, aki a testvérpárt egységben látja, és Jézus személye körül egy inkarnációs képet vázol fel. Ebben Máriának és Mártának is meg van a vitathatatlan helye, csakúgy mint, ahogy Isten Fia testet ölt, és egy személyben összekapcsolódik a mennyei és földi. Mert Jézus nem ítéli el azt, amit Márta csinál, és nyilvánvaló, hogy Máriára is lehetett máskor számítani a szolgálatban. A két hasonló nevű testvér nem állítható szembe egymással, csakúgy mint Jézus isteni és emberi természete.

Mi az az egy, ami fontos a szolgálatban? Mi a célja annak amit teszünk? Van-e időnk Jézus lábához leülni, megállni, és tetteink lényegéről elgondolkodni? Hogyan lehet lelkileg hálát adni mindazért, amit testben teszünk?

Print Friendly, PDF & Email

Javaslat bibliaórához:

Olvasandó: Jn 11,1-44

A történet Betániában játszódik, ott ahol a Lk 10-ben szereplő testvérpár Márta és Mária él. Volt még egy testvérük Lázár, aki halálos beteg volt. A nővérek üzennek Jézusnak, hogy gyógyítsa meg, de mire Jézus odaér Lázár meghal. Jézus odamegy a sírjához, és azt mondja: "Lázár, jöjj ki!" Feltámasztotta a halálból az, aki később feltámadt.

Lukács evangéliumában láttuk a két nőtestvér viszonyát a szolgálatban és Jézus hallgatásában. Figyeljük meg itt a kettőjük közötti kommunikációt és interakciót!

Mit tesznek együtt? Mit tesznek külön?

Hogyan rajzolódik ki Márta és Mária hite? Hogyan gondolkoztak a betegségről és halálról?

Miért beszéltek titokban egymással? (28)

Hogyan egészítik ki egymást?


Sík Sándor: Mária és Márta

Elment a Jézus.
A városba ment.
Közeledett a Húsvét.
Lázár kapuja küszöbén
Két asszony üldögél
A térdét átölelve,
Mária és Márta.

Márta mondja:
    Nem fogadta el a meleg köntöst.
    Fázni fog szegény.

Mária mondja:
    Nem akarta, hogy vele menjek,
    Kinek mondja, ha fázik?

Márta mondta:
    Éhes volt,
    Kellett aki megterítse az asztalt,
    Megtöltse a korsót.

Mária mondja:
    Fáradt volt,
    Kellett aki leterítse magát
    A lába elé szőnyegül.

Márta mondja:
    Ha visszajön,
    Leoldom a kötényemet,
    Lábához ülök és hallgatom.

Mária mondja:
    Nem jön vissza.
    Közel a Húsvét,
    Követni fogom messziről.

A küszöbön ültek,
Átölelve tartották a térdüket
És sírtak.
Aztán felálltak,
Az egyik kosarat öltött
És kenyeret tett a kosárba.
A másik korsót vett a kezébe
És olajat öntött a korsóba.
Aztán átkarolva egymást
Elmentek
A názáreti Máriához.


Az alábbi ikonon Márta, Mária és Lázár van együtt Jézussal a házukban. Milyen jelképeket veszel észre a képen? Mit fejeznek ki a szereplők helyzetei és mozdulatai?

https://www.crossroadsinitiative.com/wp-content/uploads/2016/06/Mary-Martha-Lazarus-icon.jpg

Kép forrása.