Adventi hírlevél 2022

„Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét.” Lk 1,68 Zakariás neve azt jelenti: az Úr emlékezik. Nevében hordozza a múlt kijelentéseiben élő, várakozó, az utolsó próféták ígéreteit és emlékeit hordozó Izrael állapotát. Gyermekre vár: egy olyanra, aki sajátja lesz, és egy olyanra, akinek a sajátja lesz. Így megy be a … [Olvass tovább…]

Konfirmáció jelentkezés 2023 (felnőtteknek)

Ennek az elektronikus űrlapnak a segítségével jelentkezhet a 2023. januárjában elinduló felnőtt konfirmációi felkészítőre. A csoport konfirmációjára pünkösdkor kerül sor 2023. május 27-én.A felkészítő órákat munkaidőhöz igazítva tartjuk közös megbeszélés alapján. Szeretettel várunk minden konfirmációra készülő felnőttet!

Igehirdetés 2022.11.20.

11Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre. 12Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. 13Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, 14akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. 15Ő a láthatatlan Isten … [Olvass tovább…]

Igehirdetés 2022.11.13.

1Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus igazsága által: 2Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. 3Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját … [Olvass tovább…]

Adventi imafonal

Szeretettel ajánljuk a testvéreknek az Adventi imafonalat, amelyet az imakozosseg.hu oldal munkatársai készítettek. Az adventi időszak minden napjára kaphatunk itt útravalót. Az imafonal ITT tölthető le. Az idei év témája: A rejtek Istennek vannak útjai kifelé, de vannak befelé is. Van ideje a csendnek. Van ideje annak, ami nem harsány, nem hasznos. Ha nincs szívünknek rejteke, elvész … [Olvass tovább…]

Fáklyás felvonulás 2022

2022. október 31-én a reformáció ünnepén 17 órakor az evangélikus testvéreinkkel közös ünnepi istentiszteletet tartunk a templomunkban. Ezalatt gyermekfoglalkozás is lesz. Az istentisztelet után fáklyákkal vonulunk fel a város főteréig. A felvonulás kb 18:30-kor indul. Útvonal: Református Templomtól ( Kálvin J.u.7) Fóti út – Bajcsy-Zsilinszky u – Főtér (IV. Béla tér). Szeretettel várunk mindenkit a … [Olvass tovább…]

Igehirdetés 2022.10.23.

28Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. 29Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 30Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.

Igehirdetés 2022.10.16.

1Jákób is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt: Kánaán földjén. 2Ez Jákób nemzetségének a története: Amikor József tizenhét éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő volt a bojtár Bilhának és Zilpának, apja feleségeinek a fiai mellett. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak. 3De Izráel Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született, … [Olvass tovább…]