Hol laksz?

A magyarországi keresztyének 2021-ben szeptember 26. és október 3. között ünneplik a teremtés hetét – a kezdeményezéssel a teremtett világ védelmének és az emberi felelősségvállalás fontosságára hívják fel a figyelmet 2009 óta, immár tizenhárom éve. Idén a nemzetközi teremtés ünnepének témája: „Otthon mindenkinek? Isten oikoszának megújítása”, amelyhez a magyarországi hívők is csatlakoztak. A negyedik evangélista … [Olvass tovább…]

Új lelkészt választottak a dunakeszi reformátusok

A 2020-as esztendőben nem csak a covid viselte meg a Dunakeszi Református Egyházközséget, hanem a lelkész-keresés és választás felelősségét is hordoznunk kellett. Nagytiszteletű Szőke Attila vezetőlelkész és felesége, Nt. Szőke Etelka szeptember elsején, dunakeszi szolgálatuk 10. évében elköszönt a gyülekezettől. A Vác-Alsóvárosi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorai lettek. Ez úton is kérjük az Úr áldását szolgálatukra! … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Kiközösítettek evangéliuma

„Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” (Lk 19,10) Zákeus története Lukács evangéliumában egy nagyobb rész lezárásához közelít. Ezt a részt a kiközösítettek vagy a kitaszítottak örömhíreként szokták nevezni. Lk 15-tel indul, ahol Jézus a jó pásztorról tanítja azt, hogy ő megkeresi az egy elveszett tagját a nyájnak. A jó pásztor Jézus … [Olvass tovább…]

Az első száz év

2021. szeptember 18-án, szombaton rendezte meg a Dunakeszi Református Egyházközség önállósodásának 100. évfordulóján egész napos ünnepségét. 1921. szeptember 15-én hagyta jóvá a Pesti Egyházmegye Közgyűlése anyásítási kérelmünket, erre emlékeztünk e napon. Az ünnepség előkészületei már hetekkel ez előtt elkezdődtek, szombaton reggel 7-re pedig tele volt a templomkert szolgálókkal. Pál Lajos testvérünk időben feltette főni a … [Olvass tovább…]

Terelgető hittantábor

“Figyelj ránk, Izráel pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat!” Zsolt 80,2 A 2021. június 16. és 20. között megrendezett hittantábor várakozásunkon felüli létszámmal indult: 52 gyermek vett részt, akiket 34 lelkiismeretes segítő terelgetett. A négynapos tábor eseményei József története köré épültek. Reggeleinket a napi kulcsszó megismerésével kezdtük, majd mesét hallgattunk, és a Tiszteletes … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Egy éjjeli találkozás

„Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele.” Jn 3,2 Nikodémus felismeri azt, amit írástudóként ésszel felismerhet: Jézus Istentől jött tanító, Isten van vele – ez igaz, de nem elég a megtéréshez. … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Isten hív bennünket és mi meghallhatjuk az Ő hívását

Ez a meghívás azt mondja el, hogy nem azzal kezdődnek a dolgok, amit mi tettünk, jól vagy rosszul. Nem velünk kezdődnek a dolgok, hanem mindig azzal, amit Isten készített el számunkra. Ehhez egy teljes szemléletváltozásra van szükségünk. Tudomásul kell vennünk, hogy Isten az, aki hív, aki gyógyít, aki előbb szeret! A kapernaumi százados a története … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Ült, de nem volt a helyén

“Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyen ülni. Így szólt hozzá: Kövess engem!” Lk 5,27 Lévi nem járkált, nem volt társaságban, hanem mint vámszedő hivatalnok ott ült egyedül a vámszedő helyen. Ez a vámszedő hely (telonion) valószínűleg Nagy Heródes utódállamai határán, esetleg Kapernaumban lehetett, Heródes Antipász és Heródes Fülöp negyedes fejedelmek … [Olvass tovább…]

Új honlap

Kedves Testvérek! Gyülekezetünknek új honlapja lett, ami technikai és tartalmi szempontból is több újítást tartalmaz. Röviden összefoglalva: Teljesen átírtuk a statikus oldalakat, beleértve a rólunk, az életeseményekről, illetve a kapcsolatteremtésről szóló lapokat. Az igehirdetéseket igyekszünk jó hangminőségben felvételről közzétenni, ami nem csak a honlapról, hanem Spotify csatornán is. Ehhez kapcsolódik néhány gondolat az igehirdetésből. valamint … [Olvass tovább…]