Ifik

Októbertől kéthetente elindultak ifjúsági alkalmaink, melyen sokan és szívesen vesznek részt a fiatalok. Az alkalmakon az igeolvasás mellett sok játék, zene, ének és beszélgetés segíti a közösség formálását. Igényként merült fel a gyerekek részéről, hogy szívesen találkoznak egymással gyakrabban is. Ezért februártól elsősorban az 5-7. osztályosok (konfirmáció előttiek) minden héten szerdán 17 és 19 óra … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Krisztus maga a mustármag

„Majd így folytatta: Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak.” Mk 4,30-32 A példázat mindhárom szinoptikus evangéliumban szerepel (Mt, … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Miért hagyná ott a pásztor a 99 juhot?

„Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Jézus a Krisztus, Simon a Péter

„Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Mt 16,16 Cézárea Filippi (ógörög nyelven: Καισαρεία Φιλίππεια) ókori római város a Jordán forrásvidékén, a Kineret-tótól északra, a Hermon-hegy DNy-i lábánál. Korábbi neve Pániász (Pán, a görög isten nevéről). Nagy Heródes itt emelt fel templompot Augusztusznak. Nagy Heródes fia, Heródes Fülöp Kr. e. … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Melyik hegy ugrik a tengerbe?

„Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe! – és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az.” Mk 11,23 Az egyházatyák (Augusztinusz, Aranyszájú Szent János) azt mondják, hogy itt az imádsághoz szükséges valódi hitről beszél Jézus. Luther szerint ez a … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: A parabola hiperbolája

„A jó földbe vetett mag: azok, akik hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincannyi, a másik hatvanannyi, némelyik pedig százannyi termést hoz.” Mk 4,20 Szinte semmi szokatlan nincs a példázatban (parabolában), hiszen a korabeli sorrend szerint előbb vetettek, azután szántották be a magokat a földbe. Ami szokatlan, az a termés nagysága. 7-8-szoros termés lehetett … [Olvass tovább…]

Ifiindító bowlingozás

2022. február 4-én pénteken 17:30-19:30 között Találkozunk a Fenyő Bowling Klub-nál!(Dunakeszi, Fóti út 75) – áhítat, ismerkedés, bowlingozás – Várjuk szeretettel az előző években konfirmáltjainkat, gimiseket!

Igehirdetés: Az égre akasztotta azt, amivel méri az eget

„Megalkotta a nagy égitesteket, mert örökké tart szeretete, a napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart szeretete, a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert örökké tart szeretete.” Zsolt 136,7–9 Néha január elején is láthatunk hullócsillagokat, ha felpillantunk az égre. Ha minden igaz, idén láthatjuk a Quadrantidák meteorjait, amelyek január 3-án 21:40-től láthatóak az … [Olvass tovább…]

Szentesti szabadtéri istentisztelet

Aranyszájú Szent János: Homília Krisztus születése napjára (részletek) (Kr.u. 386.) Ma Betlehem olyan, mint az égbolt; csillagok helyett éneklő angyalok a díszei, a nap helyett az Igazság Napja tündöklik ott. Ne kutassuk, hogy’ történt mindez, mert ahol Isten akarja, enged a természet rendje. Akarta, tehette, leszállt, üdvösséget hozott: Istennél minden lehetséges. Királyok jönnek a dicsőség … [Olvass tovább…]

Adventi zenés áhítatok

Karácsonyra készülve adventi zenés áhítatokat tartottunk 2021. december 20-22. között. Az Ószövetség messiási próféciáit olvastuk, amelyek Krisztus születésének ígéretét hordozzák. “Látom őt, de nem most, szemlélem, bár nincs közel. Csillag jön fel Jákóbból, jogar támad Izráelből.” 4Móz 24,17Bálám, az idegen próféta előre látta a kozmikus jelet, ami az idegen bölcseket Krisztushoz vezette. “Te pedig, efrátai … [Olvass tovább…]