Örömtánc és adventi gyertyagyújtás a Casalgrande téren

Meggyújtották az első adventi gyertyát a Casalgrande téren. Benkő Tamás képviselő beszélt, de volt egy kis örömtánc is. A Redit Táncklub adományt adott át, amelyet a DÓHSZK-on keresztül a rászorulók kapnak, majd megtáncoltatták az első adventi vasárnapra kilátogatókat. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Az adventi gyertyagyújtás előtt Kodácsy Tamás lelkipásztor beszélt. Zakariásról, a megnémult papról … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Ave Eva!

„És hozzálépve így szólt az angyal: Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!” Lk 1,28 Mária találkozása Gábriellel olyan, mintha egy elhívási narratíva lenne. Van benne üdvözlés (28), riadt reakció (29), biztatás, bátorítás: ne félj! (30), isteni megbízás (31-33), ellenvetés (34), megnyugtatás (35), megerősítő jel (36-37). Csakúgy mint Mózes (2Móz 3,1-12), vagy Ézsaiás (6,1-13) … [Olvass tovább…]

Cipősdoboz akció Szolyvára

A korábbi évekhez hasonlóan cipősdobos akciót hirdetünk a gyülekezetben. Ennek keretében a Kárpátalján lévő Szolyva magyarajkú óvodáját támogatjuk, ahol 15 kisfiú és 13 kislány jár, illetve 6 fő felnőtt dolgozik. Kérjük, hogy a cipősdoboznyi ajándékba játékot, édességet tegyenek, plüssállatot azonban ne, mert abból már korábban sokat kaptak. Az ajándékokat 2021. november 28. vasárnap istentiszteletig várjuk, … [Olvass tovább…]

Reformáció és konfirmáció Dunakeszin

Ebben az évben is az 500 perces bibliaolvasással indultak az ünnepi alkalmak a Dunakeszi Református Egyházközségben. 2017 óta tartjuk meg ezt a nyolc órán át tartó együttlétet: az első alkalommal a reformáció 500. évfordulójára emlékezve az 500 perces olvasással. Azóta minden évben egy perccel növeljük az alkalom időtartamát. Idén reggel héttől szólt az Ige, zengtek … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Jézus a földbe írt, nem kőbe

„Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre.” Jn 8,7-8 Házasságtörésen kaptak egy nőt, akit meg akarnak kövezni a farizeusok és írástudók. Csapdát állítanak Jézusnak. Ha megkövezteti, akkor megszegi a római törvényeket, miszerint halálos ítéletet csak a rómaiak hozhatnak. Ha … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Kiteljesedés a beteljesedésben

„És íme, két férfi beszélt vele: Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve, élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie.” Lk 9,30k Jézus megdicsőülése földi életének egyik legfontosabb állomása a keresztség után és a keresztrefeszítés előtt. A lombsátor ünnepén (szukkót) történik, innen érthetjük meg Péter javaslatát, hogy sátrat készít mindenkinek. “Lombsátrakban lakjatok hét napig, lombsátrakban lakjék … [Olvass tovább…]

Hol érzem otthon magam?

A 2021. szeptember 29-én megtartott ’Teremtésvédelmi ifjúsági délután’ témája a közösség érzése és a közös felelősség köré formálódott. Az alkalomra felső tagozatos és középiskolás fiatalokat vártunk, elsősorban hittanosaink közül. A meghirdetett téma sokakat vonzott a templomba, végül 34-en voltunk. A gyülekezés idejét beszélgetéssel, egymással való ismerkedéssel töltöttük, amit az alkalom bevezető részében ezt megerősítő játékokkal … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Jézus, aki vizet kért az ellenségtől

„Ott volt Jákób forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: Adj innom!” Jn 4,6-7 A keleti ortodox hagyományban ismernek egy szent nőt, Szent Photiniát, akinek több temploma is van. A hagyomány szerint ő nem más mint a samáriai asszony, aki … [Olvass tovább…]

Tekintetünket a hegyekre emeltük és megmásztuk azokat

2021. augusztus 23-27 között húsz dunakeszi fiatallal elutaztunk diósjenői REFISZ-házba, hogy még az iskolakezdés előtt együtt tölthessünk egy felejthetetlen hetet. A tábort Mester-Tóth Gabriella hitoktató és Kodácsy Tamás lelkipásztor vezették, de még számos felnőtt segítő csatlakozott a csapathoz egy-egy napra. A tábor programját és tematikáját a Biblia és a Börzsöny környező hegyei adták. A reggeli … [Olvass tovább…]

Maszkviselésre kérjük testvéreinket az istentiszteleteken és a református egyház rendezvényein

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségi Tanácsának közleménye Kedves Testvéreink! A súlyosbodó járványhelyzet miatt arra kérünk mindenkit, hogy az istentiszteleteken, illetve az egyházi és iskolai rendezvényeken viseljenek maszkot. Arra biztatunk, hogy aki még nem vette fel az oltást, tegye meg önmaga és a környezete biztonságáért. Imádkozzunk a betegekért, a gyógyítókért és a vírus miatt nehéz … [Olvass tovább…]