Reformáció és konfirmáció Dunakeszin

Ebben az évben is az 500 perces bibliaolvasással indultak az ünnepi alkalmak a Dunakeszi Református Egyházközségben. 2017 óta tartjuk meg ezt a nyolc órán át tartó együttlétet: az első alkalommal a reformáció 500. évfordulójára emlékezve az 500 perces olvasással. Azóta minden évben egy perccel növeljük az alkalom időtartamát. Idén reggel héttől szólt az Ige, zengtek … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Jézus a földbe írt, nem kőbe

„Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre.” Jn 8,7-8 Házasságtörésen kaptak egy nőt, akit meg akarnak kövezni a farizeusok és írástudók. Csapdát állítanak Jézusnak. Ha megkövezteti, akkor megszegi a római törvényeket, miszerint halálos ítéletet csak a rómaiak hozhatnak. Ha … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Kiteljesedés a beteljesedésben

„És íme, két férfi beszélt vele: Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve, élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie.” Lk 9,30k Jézus megdicsőülése földi életének egyik legfontosabb állomása a keresztség után és a keresztrefeszítés előtt. A lombsátor ünnepén (szukkót) történik, innen érthetjük meg Péter javaslatát, hogy sátrat készít mindenkinek. „Lombsátrakban lakjatok hét napig, lombsátrakban lakjék … [Olvass tovább…]

Hol érzem otthon magam?

A 2021. szeptember 29-én megtartott ’Teremtésvédelmi ifjúsági délután’ témája a közösség érzése és a közös felelősség köré formálódott. Az alkalomra felső tagozatos és középiskolás fiatalokat vártunk, elsősorban hittanosaink közül. A meghirdetett téma sokakat vonzott a templomba, végül 34-en voltunk. A gyülekezés idejét beszélgetéssel, egymással való ismerkedéssel töltöttük, amit az alkalom bevezető részében ezt megerősítő játékokkal … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Jézus, aki vizet kért az ellenségtől

„Ott volt Jákób forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: Adj innom!” Jn 4,6-7 A keleti ortodox hagyományban ismernek egy szent nőt, Szent Photiniát, akinek több temploma is van. A hagyomány szerint ő nem más mint a samáriai asszony, aki … [Olvass tovább…]

Tekintetünket a hegyekre emeltük és megmásztuk azokat

2021. augusztus 23-27 között húsz dunakeszi fiatallal elutaztunk diósjenői REFISZ-házba, hogy még az iskolakezdés előtt együtt tölthessünk egy felejthetetlen hetet. A tábort Mester-Tóth Gabriella hitoktató és Kodácsy Tamás lelkipásztor vezették, de még számos felnőtt segítő csatlakozott a csapathoz egy-egy napra. A tábor programját és tematikáját a Biblia és a Börzsöny környező hegyei adták. A reggeli … [Olvass tovább…]

Maszkviselésre kérjük testvéreinket az istentiszteleteken és a református egyház rendezvényein

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségi Tanácsának közleménye Kedves Testvéreink! A súlyosbodó járványhelyzet miatt arra kérünk mindenkit, hogy az istentiszteleteken, illetve az egyházi és iskolai rendezvényeken viseljenek maszkot. Arra biztatunk, hogy aki még nem vette fel az oltást, tegye meg önmaga és a környezete biztonságáért. Imádkozzunk a betegekért, a gyógyítókért és a vírus miatt nehéz … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Fügefa alatt

„Nátánaél megkérdezte tőle: Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki: Mielőtt Fülöp idehívott téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál.” Jn 1,48 1. Nátánaél Fülöp közvetítésén keresztül találkozott Jézussal. Istennek fontos, hogy beszéljünk egymással, mi magunk is hirdessük az evangéliumot! „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róm 10,17). A beszédhez és … [Olvass tovább…]

Fáklyás felvonulás

Szeretettel várunk mindenkit a reformáció ünnepi fáklyás felvonulásra! Gyülekező 18 órakor az evangélikus templomnál (2120 Dunakeszi Verseny u. 2.)! Útvonal: Evangélikus templom (Verseny utca 2 .) – Bajcsy Zsilinszky u. – Táncsics u. – Főtér (IV. Béla tér)

A kilencvenöt tétel kilenc kérdése

A valószínű hagyomány szerint 1517. október 31-én Luther Márton ágostonrendi szerzetes közzétette és akadémiai vitára bocsátotta téziseit. A 95 tétel egy összefüggő gondolatsor, van úgy, hogy több tétel alkot egy mondatot. Elolvasásakor inkább egy mély, belső indíttatásból leírt gondolatmenettel találkozunk, ami még nem forrt ki igazán, néhol ismétli is magát. Luther Márton fél évvel később … [Olvass tovább…]