Családi nyári tábor 2022

JELENTKEZÉS 2022. ÁPRILIS 30-IG ONLINE ITT! “Segíts meg minket, szabadító Istenünk,ments meg és gyűjts össze a népek közül,hogy hálát adhassunk szent nevednek,és dicsőítve magasztalhassunk téged!”(1Krón 16,35) Kedves Testvérek! Örömmel hirdetjük, hogy a berekfürdői Megbékélés Háza református üdülőbe elfogadták korábbi jelentkezésünket. A tábor időpontja: 2022. június 16–19. (csütörtöktől vasárnapig) A legfontosabb tudnivalók a szállásadó tájékoztatása alapján … [Olvass tovább…]

Segítséget nyújt a református egyház az ukrajnai válságban

Élelmiszer-szállítmánnyal és adománygyűjtéssel is segíti a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálata az ukrajnai háborútól szenvedőket. A lelki vezetők eközben imára buzdítanak a békért, és folyamatosan kapcsolatot tartanak a kárpátaljai testvérekkel, teljes támogatásukról biztosítva a helyi közösséget. Már kora reggel útnak indított 800 kilogrammnyi élelmiszersegélyt a Magyar Református Szeretetszolgálat az ukrán–magyar határ felé. A szervezet ezzel párhuzamosan … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Hét halból hét kosár

„Mindnyájan ettek és jóllaktak, azután hét kosarat szedtek tele a maradék darabokkal. Akik pedig ettek, négyezren voltak férfiak, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva.” Mt 15,37-38 Néhány teológus szerint az ötezer és a négyezer ember megvendégelése ugyanaz a csoda, hiszen ugyanolyan motívumok jelennek meg (tömeg, kenyérszaporítás, maradékok). Ám Augusztinusz szerint ha ugyanaz lenne, akkor … [Olvass tovább…]

Ifik

Októbertől kéthetente elindultak ifjúsági alkalmaink, melyen sokan és szívesen vesznek részt a fiatalok. Az alkalmakon az igeolvasás mellett sok játék, zene, ének és beszélgetés segíti a közösség formálását. Igényként merült fel a gyerekek részéről, hogy szívesen találkoznak egymással gyakrabban is. Ezért februártól elsősorban az 5-7. osztályosok (konfirmáció előttiek) minden héten szerdán 17 és 19 óra … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Krisztus maga a mustármag

„Majd így folytatta: Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak.” Mk 4,30-32 A példázat mindhárom szinoptikus evangéliumban szerepel (Mt, … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Miért hagyná ott a pásztor a 99 juhot?

„Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Jézus a Krisztus, Simon a Péter

„Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Mt 16,16 Cézárea Filippi (ógörög nyelven: Καισαρεία Φιλίππεια) ókori római város a Jordán forrásvidékén, a Kineret-tótól északra, a Hermon-hegy DNy-i lábánál. Korábbi neve Pániász (Pán, a görög isten nevéről). Nagy Heródes itt emelt fel templompot Augusztusznak. Nagy Heródes fia, Heródes Fülöp Kr. e. … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Melyik hegy ugrik a tengerbe?

„Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe! – és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az.” Mk 11,23 Az egyházatyák (Augusztinusz, Aranyszájú Szent János) azt mondják, hogy itt az imádsághoz szükséges valódi hitről beszél Jézus. Luther szerint ez a … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: A parabola hiperbolája

„A jó földbe vetett mag: azok, akik hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincannyi, a másik hatvanannyi, némelyik pedig százannyi termést hoz.” Mk 4,20 Szinte semmi szokatlan nincs a példázatban (parabolában), hiszen a korabeli sorrend szerint előbb vetettek, azután szántották be a magokat a földbe. Ami szokatlan, az a termés nagysága. 7-8-szoros termés lehetett … [Olvass tovább…]

Ifiindító bowlingozás

2022. február 4-én pénteken 17:30-19:30 között Találkozunk a Fenyő Bowling Klub-nál!(Dunakeszi, Fóti út 75) – áhítat, ismerkedés, bowlingozás – Várjuk szeretettel az előző években konfirmáltjainkat, gimiseket!