Igehirdetés: Ült, de nem volt a helyén

„Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyen ülni. Így szólt hozzá: Kövess engem!” Lk 5,27 Lévi nem járkált, nem volt társaságban, hanem mint vámszedő hivatalnok ott ült egyedül a vámszedő helyen. Ez a vámszedő hely (telonion) valószínűleg Nagy Heródes utódállamai határán, esetleg Kapernaumban lehetett, Heródes Antipász és Heródes Fülöp negyedes fejedelmek … [Olvass tovább…]

Új honlap

Kedves Testvérek! Gyülekezetünknek új honlapja lett, ami technikai és tartalmi szempontból is több újítást tartalmaz. Röviden összefoglalva: Teljesen átírtuk a statikus oldalakat, beleértve a rólunk, az életeseményekről, illetve a kapcsolatteremtésről szóló lapokat. Az igehirdetéseket igyekszünk jó hangminőségben felvételről közzétenni, ami nem csak a honlapról, hanem Spotify csatornán is. Ehhez kapcsolódik néhány gondolat az igehirdetésből. valamint … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Az odarohanó gazdag ifjú

„Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Mk 10,17 Nem tudjuk a gazdag ifjú nevét, származását, foglalkozását. Sőt Márk arról sem ír, hogy ez az ember gazdag vagy ifjú lett volna, honnan vesszük ezt? Azt, hogy gazdag vagy előkelő … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Vagy Ádámban, vagy Krisztusban

Jézus találkozása az ördöggel „Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög.” Mt 4,1 Az úgynevezett valóságshow-k tele vannak akadályokkal, próbákkal és kísértésekkel. Azt mutatják be, hogy hírességek vagy hétköznapi emberek hogyan ugranak neki a testi-lelki kihívásoknak, mert a mai kor embere meg akarja mutatni, hogy mennyire erős. Egzotikus tájakon édeni állapotot … [Olvass tovább…]

Igehirdetés: Mit látott meg a halászokban Jézus, hogy tanítványoknak hívta el őket?

Jézus találkozása Zebedeus fiaival „Amikor egy kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban; és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.” Mk 1,19-20 A háló egy olyan ősi eszköz, ami átengedi a lényegtelent, és megfogja a lényegest. A … [Olvass tovább…]